روح اله فاتحی

خانه /روح اله فاتحی
روح اله فاتحي
نام و نام خانوادگی روح اله فاتحی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده مهندسی / گروه مهندسی مکانیک
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
RENEWABLE ENERGY 2024 (2024) 120426
2
Computational Particle Mechanics 2023 (2023) 1
3
JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING 32 (2023) 211630-...
4
Advances in Materials Science and Engineering 2022 (2022) 1-16
5
JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING 208 (2021) 109487
6
JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING 203 (2021) 108568
7
JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION 296 (2021) 126579
8
JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING (2020) ،
9
Engineering Science and Technology-An International Journal-JESTECH 23 (4) (2020) 715-722
10
MECHANICS BASED DESIGN OF STRUCTURES AND MACHINES (2020) 1-26
11
COMPUTATIONAL GEOSCIENCES 23 (2019) 567–581
12
COMPUTERS & FLUIDS 179 (2019) 52-66
13
COMPUTERS & FLUIDS 185 (2019) 22-33
14 شیمی و مهندسی شیمی ایران 37 (1397) 237-249
15 اکتشاف و تولید نفت و گاز 154 (1397) 86-91
16 اکتشاف و تولید نفت و گاز 157 (1397) 62-67
17 مهندسی شیمی ایران 17 (1397) 32-43
18
Journal of Heat and Mass Transfer Research 6 (2018) 41-53
19
Petroleum and Coal 60 (2018) 592-604
20
Journal of Petroleum Exploration and Production Technology 9 (2018) 543-560
21
JOURNAL OF NON-NEWTONIAN FLUID MECHANICS 256 (2018) 8-22
22
PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART D-JOURNAL OF AUTOMOBILE ENGINEERING 232 (2018) 1385-1401
23
JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING 168 (2018) 17-31
24
PHYSICS OF FLUIDS 29 (2017) 1076-1،1076-18
25
APPLIED MATHEMATICAL MODELLING 40 (2016) 4341-4369
26
INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN FLUIDS 81 (2015) 589-610
27
Journal of Mechanical Science and Technology 30 (2015) 307-316
28
COMPUTERS 71 (2015) 758-778
29
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS 202 (2015) 23-33
30
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS 209 (2015) 539-548
31
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS 211 (2015) 31-39
32
Environmental Studies of Persian Gulf 2 (2015) 45-55
33 مهندسی مکانیک مدرس 14 (4) (1393) 99-110
34 مهندسی مکانیک مدرس 14 (12) (1393) 91-103
35 مهندسی مکانیک مدرس 14 (11) (1393) 97-105
36 پژوهش نفت 24 (1393) 100-109
37
RENEWABLE ENERGY 63 (2014) 286-291
38
PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART C-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING SCIENCE 228 (2014) 1913-1924
39
INTERNATIONAL JOURNAL OF NUMERICAL METHODS FOR HEAT & FLUID FLOW 24 (2014) 1831-1863
40
Asia-Pacific Journal of Chemical Engineering 10 (2014) 112-124
41
JOURNAL OF FLUIDS ENGINEERING-TRANSACTIONS OF THE ASME 47 (2014) 626-638
42 تحقیقات منابع آب ایران 10 (1393) 87-105
43
Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics 8 (2013) 289–298
44
HEAT AND MASS TRANSFER 49 (2013) 1603-1612
45 مهندسی مکانیک شریف 28-3 (1391) 67-75