مشخصات پژوهش

خانه /بررسی شرایط حضور دانشگاه خلیج ...
عنوان بررسی شرایط حضور دانشگاه خلیج فارس در نظام های بین المللی رتبه بندی دانشگاه ها (با تاکید بر حضور در نظام رتبه بندی تایمز): ارائه پیشنهادات و راهکارهای عملی
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها نظام های رتبه بندی بین المللی دانشگاه ها؛ شاخص های بین المللی رتبه بندی؛ نظام رتبه بندی تایمز؛ دانشگاه خلیج فارس.
چکیده با توجه به اهمیت نظام های معتبر رتبه بندی بین المللی دانشگاهها،اتخاذ تدابیر و سیاستهای لازم جهت ارتقا رتبه و بهبود عملکرد علمی پژوهشی دانشگاه خلیج فارس در سطح ملی و بین المللی از ضروریات محسوب می شود. هدف اصلی این طرح پژوهشی، شناسایی و انتخاب راهبردهای کاربردی موثر جهت حضور و ارتقا رتبه دانشگاه خلیج فارس در نظام های معتبر رتبه بندی بین المللی دانشگاهها می باشد. با توجه به اهمیت موضوع و نیز تمایل مدیران و مسئولان دانشگاه خلیج فارس به ارتقای جایگاه دانشگاه در نظام های بین المللی رتبه بندی (خصوصاً نظام رتبه بندی تایمز)، پژوهش حاضر درصدد است با بررسی معیارهای بکار رفته در نظام های بین المللی رتبه بندی دانشگاه ها و مقایسه جایگاه علمی-پژوهشی دانشگاه خلیج فارس با دانشگاه های برتر ملی و بین المللی معرفی شده در این نظام های رتبه بندی، عوامل مؤثر بر ارتقای جایگاه دانشگاه خلیج فارس را مشخص نموده و در نهایت راهکارها و پیشنهادات کاربردی جهت بهبود رتبه دانشگاه در این نظام های رتبه بندی (خصوصا شرایط ورود به نظام رتبه بندی تایمز با توجه به اولویت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه خلیج فارس) را ارائه نماید. در سند چشم انداز توسعه بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی و نقشه جامع علمی کشور،"تولید و توسعه علم، فناوری و نوآوری و بکارگیری دستاوردهای آن و پیشتازی در مرزهای دانش و فناوری با هدف کسب مرجعیت علمی و فناوری در جهان" و "گسترش همکاریها در زمینه علوم و فناوری با مراکز علمی معتبر بین المللی" از اهداف مهم بشمار می روند. در این سند، "سیاستگذاری و برنامه ریزی مستمر و پویا در حوزه علم و فناوری بر پایه تامین نیازهای جامعه و تحولات جهانی دستیابی به مرجعیت علمی کشور، و ارتقای سطح شاخص های بهره وری در نظام علم، فناوری و نوآوری کشور" (راهبرد کلان 7) از راهبردها و اقدامات ملی عمده برای توسعه علم و فناوری در کشور در نظر گرفته شده است (سند جامع علمی کشور، 1389). نقش دانشگاه ها در توسعه سیاستهای آموزش عالی، پژوهش، کارآفرینی، فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی در جامعه و توسعه کشور غیر قابل انکار است. رسالت اصلی دانشگاه های نسل جدید، در کنار آموزش (انتقال دانش) و پژوهش (تولید دانش)، کارآفرینی (تولید ثروت از طریق تجاری سازی علم و تأسیس شرکت های دانش بنیان)، توسعه فناوری) انتقال فناوری به جامع
پژوهشگران زهره زاهدی (نفر اول)، زینب صابر نظر آقا (همکار)، منصوره صراطی شیرازی (همکار)، زهرا یوسفی (همکار)
نوع طرح درون دانشگاهی
کارفرما یا ارگان تامین‌کننده اعتبار
زمان شروع طرح 1400-09-03
زمان خاتمه طرح 1402-01-14
مدت‌زمان مصوب 12
فایل پوستر دانلود