مشخصات پژوهش

خانه /پژوهش در خصوص ارائه خدمات ...
عنوان پژوهش در خصوص ارائه خدمات امنیتی در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک1
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها امنیت- بانکداری الکترونیک - سیستم های پرداخت
چکیده مهم ترین اهداف این پروژه عبارتند از : 1- پایش و تحلیل آسیب پذیری های خاص بانک ها و موسسات اعتباری کشور 2- پایش و تحلیل آسیب پذیری های خاص شرکت های ارائه کننده خدمات پرداخت کشور 3- ارزیابی و تحلیل تهدیات سیستم بانکداری و پرداخت الکترونیک کشور 4- ارزیابی و تحلیل آسیب پذیری های مهم در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات 5- تحقیق و توسعه در زمینه امنیت بانکداری و پرداخت الکترونیک 6- طراحی و توسعه سامانه ها
پژوهشگران مهدی آزادی مطلق (نفر اول)، ابراهیم صحافی زاده (همکار)، رضا شرف دینی (همکار)، غلامرضا احمدی (همکار)
نوع طرح برون دانشگاهی
کارفرما یا ارگان تامین‌کننده اعتبار شرکت مدیریت امن الکترونیکی کاشف
زمان شروع طرح 1400-06-29
زمان خاتمه طرح 1401-03-31
مدت‌زمان مصوب 9
فایل پوستر دانلود