مشخصات پژوهش

خانه /ترجمۀ بخش مرفوعات الفیۀ سید ...
عنوان ترجمۀ بخش مرفوعات الفیۀ سید علی نقی حسینی دشتی
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها سید علی نقی حسینی دشتی، الفیه، نحو، صرف
چکیده آثار علمی نه تنها بیانگر هویت و شخصیت نویسنده می باشند بلکه در مرحله ای بالاتر، بیانگر وضعیت علمی، فرهنگی و اجتماعی منطقه وی می باشد. میراث و آثار پیشینیان، زیربنای تولید اندیشه های جدید می باشد و بدون نگاه به گذشته و میراث علمی گذشتگان، حرکت در مسیر تولید اندیشه ممکن نمی شود از این رو حفظ این آثار اهمیتی دوچندان دارد و باید از دغدغه های اصلی و اولویت نهادها، مسئولین و مردم باشد. استان بوشهر از دیر بار مهد علمای بزرگ دین بوده که دارای آثار ارجمند و بی نظیری می باشند که متأسفانه بسیاری از آثار کم نظیر و ارزشمند این علمای بزرگ در طول زمان در معرض نابودی قرار گرفته است و نسل جدید از برکات علمی این بزرگان محروم مانده است؛ بنابراین برای برون رفت از چنین وضعیتی لازم است در حفظ، نشر و معرفی این آثار کوشید. سید علی نقی دشتی از علمای بزرگ شهرستان دشتی است که در فقه، ادب و علم نحو سرآمد بوده و آثاری بس گرانبها و بی نظیر از خود به جا گذشته که متاسفانه در حد ذکر نامی از این آثار، چیزی در دسترس عموم نیست. از جمله آثار مکتوب ایشان منظومه نحوی ایشان می باشد که با ذوقی ادبی و زبانی سلیس و فصاحتی کم نظیر قواعد صرفی و نحوی ادبیات عربی را در قالب الفیه به نظم درآورده است که متاسفانه حدود هفتصد و سی بیت از آن در دسترس می باشد. لذا در این طرح بر آن هستیم جهت حفظ این اثر ارزشمند و معرفی آن به مجامع علمی ابتدا بخش مرفوعات این منظومۀ نحوی را تصحیح و سپس ترجمه کنیم.
پژوهشگران حسین مهتدی (نفر اول)، عبدالرضا ناصری (همکار)، عذرا السادات لطیفی حسینی (همکار)
نوع طرح برون دانشگاهی
کارفرما یا ارگان تامین‌کننده اعتبار دانشگاه خلیج فارس
زمان شروع طرح 1402-04-31
زمان خاتمه طرح 1402-08-21
مدت‌زمان مصوب 12
فایل پوستر دانلود