مشخصات پژوهش

خانه /تحلیل وضعیت تولیدات داخلی ...
عنوان تحلیل وضعیت تولیدات داخلی استان در سطح بین الملل و تعیین بازارهای صادراتی مناسب با تولیدات استان بوشهر
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها برنامه ریزی منطقه ای، مزیت نسبی، صادرات، توسعه اقتصادی و موانع تولید
چکیده شناسایی مزیت نسبی فعالیت های اقتصادی در مناطق مختلف هر کشور امکان برنامه ریزی صحیحی را در اختیار برنامه ریزان اقتصادی قرار می دهد. در این راستا استان بوشهر به عنوان یک منطقه مستعد به لحاظ دارا بودن پتانسیل های بالقوه و بالفعل در زمینه های مختلف در برخی فعالیت ها از جمله فعالیت های صنعتی دارای مزیت نسبی است. از این رو در این طرح با بهره مندی از نظریه های مزیت نسبی و با استفاده از شاخص هایی چون شاخص خوشه، شاخص بالاسا و شاخص تقارن بالاسا فعالیت های صنعتی متمرکز شناسایی و سپس به تعیین فعالیت های دارای مزیت نسبی در صادرات در سال های 1384 الی 1398پرداخته شده است. در ادامه نیز بازار خارجی این محصول (در سال های 1379-1399) بررسی شد. سپس با توجه به اهمیت تولید و کسب و کار در جهت توسعه صادرات غیر نفتی با استفاده از اطلاعات پرسشنامه ای نیز موانع تولید طی فصل-های سال 1395 الی 1400 در استان شناسایی شدند. نتایج حاصل شده در این طرح نشان می دهد استان بوشهر از میان فعالیت های مختلف صنعتی متمرکز در فعالیت تولید مواد شیمیایی و فراورده های شیمیایی دارای مزیت نسبی در صادرات است و کشور چین یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان این محصول در جهان و از اصلی ترین بازار هدف ایران به شمار می آید. چنانچه بعد از کشور چین، کشور امارات و کشور هند در سال های مورد بررسی مهم ترین بازار هدف ایران به شمار می آیند. همچنین نتایج حاصل از بررسی موانع تولید نیز نشان داد مؤلفه هایی چون دشواری تأمین مالی بنگاه ها از مؤسسات مالی و محیط سیاسی نسبت به سایر مؤلفه ها از مهمترین عوامل محیط اقتصادی و سیاسی هستند که بیشترین تأثیر منفی را بر عملکرد تولید گذاشته اند.
پژوهشگران عبدالکریم حسین پور (نفر اول)
نوع طرح برون دانشگاهی
کارفرما یا ارگان تامین‌کننده اعتبار دانشگاه خلیج فارس
زمان شروع طرح 1401-01-31
زمان خاتمه طرح 1401-09-30
مدت‌زمان مصوب 9
فایل پوستر دانلود