مشخصات پژوهش

خانه /بررسی سینتیکی فرایند ...
عنوان بررسی سینتیکی فرایند اکسیداسیون مرکاپتان میعانات گازی در حضور کاتالیست IVKAZ
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها مرکاپتان زدایی، کاتالیست IVKAZ، میعانات گازی، بهینه سازی فرایند
چکیده در این پژوهش، سینتیک فرایند اکسیداسیون مرکاپتان موجود در میعانات گازی پالایشگاههای گازی در حضور کاتالیست IVKAZ بررسی و ارزیابی می شود. فرایند مرکاپتان زدایی در پالایشگاههای گاز با هدف حذف مرکاپتان های همراه گاز طبیعی در واحد مراکس انجام می شود. جایگزینی کاتالیست IVKAZ در پالایشگاههای گازی که پیشتر با کاتالیست UOP طراحی شده است بدون ارزیابی سینتیک و مکانیسم های واکنش صورت گرفته است. این پژوهش گام اول برای تکمیل اطلاعات فناوری سینتیک کاتالیست مذکور است.
پژوهشگران رضا آذین (نفر اول)، آزاده میروکیلی (همکار)
نوع طرح برون دانشگاهی
کارفرما یا ارگان تامین‌کننده اعتبار ندارد
زمان شروع طرح 1401-08-07
زمان خاتمه طرح 1402-04-07
مدت‌زمان مصوب 2
فایل پوستر دانلود