مشخصات پژوهش

خانه /بررسی و شناسایی روش های سنتی ...
عنوان بررسی و شناسایی روش های سنتی و نوین تامین مالی در تعاونی های صیادی استان بوشهر
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها تامین مالی، تعاونی های صیادی، روش های سنتی، روش های نوین، استان بوشهر
چکیده تعاونی های صیادی نقش مهمی در تامین محصولات شیلاتی استان بوشهر دارند. این تعاونی ها اکثرا دارای مشکلات مالی زیادی هستند که می توان با بررسی روش های مختلف تامین مالی بهترین روش را برای این تعاونی ها در نظر گرفت. مسئله تأمین مالی و روش های آن در تعاونی ها موضوع مهمی تلقی می شود، یکی از روش های تأمین مالی تعاونی ها، تأمین از طریق اعضا است که هنوز در ایران این روش بسیار متداول است، اما امروزه تأمین مالی یک تعاونی چیزی نیست که صرفاً به اعضا واگذار شود، این بدان معنی است که تعاونی ها باید راه هایی برای تأمین مالی پیدا کنند که محدود به اعضا نباشد. علاوه بر این، روش های تأمین مالی تعاونی ها باید برای سرمایه گذاران غیر عضو که صرفاً خواستار کنترل بر تعاونی ها نیستند، نیز جذاب باشد. توسعه تعاونی ها در هر کشوری، همراه با توسعه و تنوع نهادهای مالی و دگردیسی در شیوه های مختلف تأمین مالی آن کشور بوده است. شناسایی کامل، طرق تأمین مالی تعاونی ها در هر کشور، بدون توجه به زیرساخت ها، پایه ها و نهادهای مالی امکان پذیر نیست. تعاونی ها در کشورهای مختلف برای تأمین مالی خود از منابع متعددی بهره می گیرند. در ایران بر اساس قانون بخش تعاون، تأمین مالی تعاونی ها عمدتاً از طریق منابع زیر انجام می گیرد: 1-حمایت های مالی دولتی (اصل 44 قانون اساسی) 2-صندوق تعاون 3-سرمایه سهمی (سرمایه گذاری اعضاء) 4-سرمایه استقراضی (دریافت وام از بانک ها و مؤسسات اعتباری) (محمدرضایی و حیاتی، 1391). نقش هدف از مقاله حاضر پژوهشی از نوع میدانی است که زمینه های به‏کارگیری مدل های سازمانی و استراتژی های نوین تأمین مالی را در تعاونی های استان بوشهر بررسی می‏کند. یکی از راهبردهای تامین مالی درون تعاونی راهبرد تامین مالی درونزا یا درون تعاونی است. این راهبرد مبتنی بر حضور و مشارکت دو کنش گر اساسی بخش تعاون، یعنی اتحادیه های تعاونی و شرکت های تعاونی تخصصی به صورت فردی یا با مشارکت یکدیگر در عرصه پروژه های زیرساختی است. جهت گیری کلی در این راهبرد به این شکل است که سعی می شود بعد از احصاء پروژه های زیرساختی و طبقه بندی آن ها، بستر و زمینه روشی، ابزاری و اجرایی ایجاد تعامل بین اتحادیه یا تعاونی تخصصی با دولت، وام دهنده و بیمه گر برای اجرای پروژه فراهم گردد . لذا اهداف اصلی طرح بدین ترتیب است: 1. شناسایی استراتژی های سنتی و نوین
پژوهشگران عبدالکریم حسین پور (نفر اول)
نوع طرح برون دانشگاهی
کارفرما یا ارگان تامین‌کننده اعتبار دانشگاه خلیج فارس
زمان شروع طرح 1402-08-14
زمان خاتمه طرح 1403-01-14
مدت‌زمان مصوب 4
فایل پوستر دانلود