مشخصات پژوهش

خانه /Application of sodium dodecyl ...
عنوان
Application of sodium dodecyl sulfate modified zeolite for effective adsorption of kinetic hydrate inhibitor compounds from aqueous solution
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
Natural zeolite SDS-modified zeolite Kinetic hydrate inhibitor Adsorption
چکیده
In present research, natural and modified zeolites with sodium dodecyl sulfate (SDS) were investigated for removing kinetic hydrate inhibitor (KHI) compounds from waterbodies. Natural zeolite (NZ) and SDS-modified zeolite (SMZ) presented BET surface area of 44.83 and 23.71 m2/g and pore volume of 0.031 and 0.078 cm3 /g, respectively. Experimental conditions namely the effect of solution pH (3–9), temperature (15–45 ℃), initial concentration (100–500 mg/L), and varying adsorbent dosage (15–45 g/L) were surveyed. The maximum removal efficiency of KHI was attained at 53.1 % and 43.6 % for SMZ with an increase in adsorbent quantity and solution pH. The findings exhibited that the KHI removal percentage and capability of KHI decreased from 46 to 37 % and 0.86 to 0.68 mg/g for SMZ, respectively. Furthermore, the pseudo-second order was fitted on the adsorption mechanism with R2 > 0.98 at different concentrations and the experimental data was illustrated by Freundlich isotherm R2 > 0.98 at different temperatures. It was found that values of ΔH◦ in the KHI adsorption on NZ and SMZ were − 12.99 and − 10.3 kJ mol− 1, which predicted an exothermic adsorption and ΔS◦ <0 showed the solid-solute interface declined randomness. The results of this study suggest that SMZ is an economical and high potential adsorbent for KHI wastewater treatment.
پژوهشگران پیمانه دهقان (نفر اول)، محمد جواد دیانت (نفر دوم)، محسن عباسی (نفر سوم)، احمد آذری (نفر چهارم)، مسعود مفرحی (نفر پنجم)، نادیر دیزگه (نفر ششم به بعد)، میکا سیلانپا (نفر ششم به بعد)