مشخصات پژوهش

خانه /بررسی منابع زیست توده موجود ...
عنوان بررسی منابع زیست توده موجود در استان بوشهر
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها زیست توده، انرژی زیستی، انرژی تجدیدپذیر، استان بوشهر
چکیده انرژی زیستی یکی از گونه های اصلی انرژی های تجدیدپذیر است که از زیست توده ها حاصل می شود. از زیست توده ها برای تولید انرژی الکتریکی، گرم کردن منازل، تولید سوخت وسایل نقلیه و همچنین تأمین انرژی گرمایی مورد نیاز صنایع استفاده می شود. منابع زیست توده موجود در استان بوشهر شامل پسماندهای گیاهی، حیوانی، شهری و منابع دریایی می شوند. برآورد میزان این زیست توده ها قدم اول در راه شناسایی پتانسیل های استان در راه برطرف نمودن کمبود های انرژی فسیلی و کاهش گازهای گلخانه ای و همچنین کمک به برنامه ریزی منطقی برای توسعه و استفاده از انرژی زیستی خواهد بود. از میان منابع زیست توده موجود و قابل استحصال در استان، پسماندهای گیاهی با سهمی حدود 8/77% بیشترین نقش را دارند. در این بین پسماندهای حاصل از ضایعات درخت خرما بخش عمده ی پسماندهای گیاهی را تشکیل می دهد (3/86%). همچنین در صورت سرمایه گذاری در بخش تولید سوخت زیستی از میکروجلبک ها، درآمد سرشاری را می توان برای استان به ارمغان آورد.
پژوهشگران احمد جامه خورشید (نفر اول)، نیره اسماعیلی (نفر دوم)