مشخصات پژوهش

خانه /فعالیت قارچکشی اسانس چند گیاه ...
عنوان فعالیت قارچکشی اسانس چند گیاه دارویی علیه قارچ عامل پژمردگی آوندی گوجه فرنگی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها wilt, fusarium, essential oil
چکیده Tomato Fusarium wilt caused by F. oxysporum is one of the most important tomato diseases in Iran and around the world. Chemical fungicides used to control the disease in addition to pathogen resistance by force, are considered as threat to consumer health and the environment.
پژوهشگران محمدامین کهن مو (نفر اول)، فاطمه جمالی (نفر دوم)