مشخصات پژوهش

خانه /بررسی رفتار پل های بتنی پیش ...
عنوان بررسی رفتار پل های بتنی پیش تنیده شاه تیر جعبه ای در طول عمر سرویس دهی و تأثیر مقاوم سازی با صفحات FRP در افزایش ظرفیت باربری
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها پل های پیش تنیده جعبه ای، بررسی اثرات خزش و انقباض بتن، بررسی شل شدگی تاندون های پیش تنیده، مقاوم سازی با صفحات FRP، افزایش ظرفیت باربری پل
چکیده اکثر محققانی که در مورد پل های بتنی پیش تنیده جعبه ای تحقیق کرده اند بر این باور هستند که سهم اساسی در افزایش تغییر شکل این نوع پل ها با توجه به طول زیاد دهانه آنها تأثیرات خزش، انقباض برای بتن و وادادگی کابل های پیش تنیدگی می باشد که باعث افزایش تغییر شکل در وسط دهانه وکاهش ظرفیت باربری پل می شود. طی بررسی های انجام شده در سال های اخیر یکی از روش های نوین که جهت مرمت و بهسازی این پل ها مورد استفاده قرار می گیرد، استفاده از ورق های کامپوزیت (FRP) می باشد. این روش ضمن سهولت اجرا به نسبت افزایش مقاومت، هزینه مناسبی دارد. در این مطالعه با استفاده از نرم افزا اجزای محدود ABAQUS، سه نمونه تیر پیش تنیده و یک نمونه پل واقعی با طول دهانه 76/2 متر با نرم افزار مدل سازی شده و تأثیر خزش و انقباض بتن و شل شدگی کابل های پیش تنیده با گذشت زمان در خمش وسط دهانه و ظرفیت باربری پل بررسی گردید و سپس با استفاده از لایه های FRP مقاوم سازی شده و مورد آنالیز قرار گرفتند. نتایج آنالیز نشان می دهد که ظرفیت باربری پل در انتهای ساخت 31/88% و 10 سال بعد از ساخت به میزان 39/81% افزایش می یابد.
پژوهشگران روح الله نجفی (نفر اول)، سید حامد معراجی (نفر دوم)، سامان حجازی (نفر سوم)