مشخصات پژوهش

خانه /امکان سنجی استفاده از مواد ...
عنوان امکان سنجی استفاده از مواد تغییر فاز در قطعات بتونی حجیم
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها قطعات بتنی حجیم، مواد تغییر فاز، PCM، کنترل دما، مدلسازی
چکیده گرمای هیدراسیون تولیدی در بتن موجب افزایش دمای آن می شود. کنترل دما به خصوص در قطعات بتنی حجیم، به منظور جلوگیری از ایجاد شکست و مشکلات ماندگاری، امری ضروری می باشد. یکی از تکنیکهای جدید کنترل دما در محیط های مختلف، افزودن مواد تغییر فاز (PCM) به آنها می باشد. در این مطالعه، به بررسی اثرات دمایی افزودن این مواد به قطعات بتنی حجیم، پرداخته شده است. بدین منظور معادله انتقال حرارت سه بعدی در مختصات کارتزین، در کنار روابط مربوط به پیش بینی میزان گرمای هیدراسیون تولیدی در بتن و گرمای ویژه مخلوط بتن و PCM، به روش تفاضل محدود ضمنی حل شده اند. نتایج نشان داده که افزودن 10 درصد وزنی از PCM به بتن، شرایط دمایی در محدوده مجاز °C 71 را برای بتن فراهم می آورد.
پژوهشگران احمد جامه خورشید (نفر اول)، اشکان اوجی (نفر دوم)