مشخصات پژوهش

خانه /بررسی عددی اثر استفاده از ...
عنوان بررسی عددی اثر استفاده از مواد تغییر فاز در دیواره ی ساختمان بر توزیع دما با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها Phase change material; simulation; energy optimization; Ansys Fluent software
چکیده در این مطالعه به بررسی تاثیر استفاده از مواد تغییر فاز (PCM) در بخش های مختلف ساختمان بر روی میزان و ثبات دمایی ساختمان پرداخته شده است. برای این منظور اتاقی با ابعاد مشخص در نرم افزار ANSYS FLUENT شبیه-سازی شد و نتایج برای دو حالت اتاقک با صفحه های PCM و بدون آن ها، با یک دیگر مقایسه شدند. نتایج به دست آمده از این شبیه سازی نشان می دهد، زمانی که از صفحه های PCM درون اتاقک استفاده می شود دمای کل اتاقک بسیار پایین تر از دمای اتاقک بدون PCM می باشد و این دمای پایین ماندگاری و ثبات بسیار بیشتری دارد که این ثبات اهمیت بسیار زیادی دارد چرا که می تواند باعث صرفه جویی در مصرف انرژی گردد. این نتایج در قالب نمودار ها و کانتور های مربوط به دما ارائه شده است. از نتایج این کار می توان دریافت، زمانی که از که اتاقک بدون مواد تغییر فاز است، دمای کل اتاقک در 30 ثانیه با دمای جریان هوای ورودی به اتاقک یکسان می شود. اما زمانی که از PCM استفاده می-شود بعد از گذشت 300 ثانیه، دمای میانگین کل اتاقک به 7/306 می رسد. این درحالی است که تا این زمان تنها 5 درصد از مواد تغییر فاز ذوب شده اند که این نشان می دهد، تا زمانی که این مواد به طور کامل ذوب نشوند، همچنان دما ثابت می ماند.
پژوهشگران مصطفی مشتاق (نفر اول)، احمد جامه خورشید (نفر دوم)، احمد آذری (نفر سوم)، حسن بازآی (نفر چهارم)