برازجانی زیبا

خانه /برازجانی زیبا
نام و نام خانوادگی برازجانی زیبا
شغل دانشجوی دانشگاه خلیج فارس
تحصیلات دکترای تخصصی / رشته مهندسی شیمی - روزانه
وبسایت
پست الکترونیک