امین محمودی

خانه /امین محمودی
امين محمودي
نام و نام خانوادگی امین محمودی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده مهندسی / گروه مهندسی عمران
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی عمران
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 دوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران - ایران، مشهد - 21 تا 23 تیر 1400
2 نخستین همایش ملی علوم، صنایع دریایی و توسعه پایدار سواحل مکران - 30 بهمن 1398
3 همایش ملی صنایع دریایی - 27 آذر 1397
4 پنجمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری - 06 دی 1396
5 پنجمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری - 06 دی 1396
6 دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه - 29 دی 1394
7 کنفرانس صنایع فراساحل - 15 اردیبهشت 1394
8 ششمین همایش بین المللی صنایع فراساحل - 14 اردیبهشت 1394
9 ششمین همایش بین المللی سازه های دریایی، تهران - دانشگاه صنعتی شریف - 11 اردیبهشت 1394
10 چهارمین همایش ملی توسعه دانایی محور: خلیج فارس، دریای فرصت‏ها - 10 اردیبهشت 1394
11 چهارمین همایش ملی توسعه دانایی محور - 08 اردیبهشت 1394
12 یازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی - 04 آذر 1393