عبداله حاجی زاده

خانه /عبداله حاجی زاده
نام و نام خانوادگی عبداله حاجی زاده
شغل دانشجوی دانشگاه خلیج فارس / -
تحصیلات کارشناسی ارشد / -
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1
SPE Canadian Energy Technology Conference, Calgary, Alberta, Canada, 16-17 March 2022 - Canada, Calgary - March 16 - 17, 2022
2 شانزدهمین کنفرانس بین المللی انرژی پاک - 21 اردیبهشت 1397
3 دهمین کنگره بین المللی و نمایشگاه مهندسی شیمی ایران(IChEC 2018) - 17 اردیبهشت 1397
4 چهارمین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی - 18 اردیبهشت 1396
5 چهارمین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی - 18 اردیبهشت 1396
6 اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس - 01 اردیبهشت 1395
7 اولین کنفرانس دو سالانه نفت گاز و پتروشیمی - 01 اردیبهشت 1395