نسیم بهشت خو

خانه /نسیم بهشت خو
نام و نام خانوادگی نسیم بهشت خو
شغل دانشجوی دانشگاه خلیج فارس
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین - 25 اسفند 1394