سیده مینا امیرسادات

خانه /سیده مینا امیرسادات
نام و نام خانوادگی سیده مینا امیرسادات
شغل دانشجوی فارغ التحصیل دانشگاه خلیج فارس / دانشگاه خلیج فارس
تحصیلات کارشناسی ارشد / مهندسی شیمی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانکارفرما
1 دانشگاه خلیج فارس
(1401)
2 دانشگاه خلیج فارس
(1400)
3 دانشگاه خلیج فارس
(1399)
4 دانشگاه خلیج فارس
(1399)
5 دانشگاه خلیج فارس
(1398)
6 دانشگاه خلیج فارس
(1398)
7 دانشگاه خلیج فارس
(1397)