سید موسی گلستانه

خانه /سید موسی گلستانه
سيد موسي گلستانه
نام و نام خانوادگی سید موسی گلستانه
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه روان شناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / روانشناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی - 28 خرداد 1396
2 کنگره بین المللی روانشناسی خانواده در بستر ارزش های دینی و فرهنگی - 09 دی 1395
3 کنگره بین المللی روانشناسی خانواده در بستر ارزشهای دینی وفرهنگی - 25 آذر 1395
4 دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی - 30 تیر 1395
5 دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران - 10 شهریور 1394
6 سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری - 10 تیر 1394
7 دومین کنفرانس توسعه ملی پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی - 15 خرداد 1394
8 همایش بین المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی - 30 مهر 1393
9 همایش بین المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی - 30 مهر 1393
10 اولین همایش سراسری سلامت روان ایران - 23 اردیبهشت 1393
11 دومین کنگره روان شناسی اجتماعی ایران - 14 اسفند 1392
12 دومین کنگره روان شناسی اجتماعی ایران - 14 اسفند 1392
13 دومین کنگره روانشناسی اجتماعی ایران - 14 اسفند 1392
14 دومین کنگره انجمن روانشناسی اجتماعی ایران - 14 اسفند 1392
15 دومین کنگره روانشناسی اجتماعی ایران - 14 اسفند 1392
16 دومین کنگره روانشناسی اجتماعی ایران - 14 اسفند 1392
17 سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری - 09 اسفند 1392
18 دومین همایش کاربردهای علوم شناختی در شرایط پرتنش - 15 آبان 1392
19 ششمین کنگره بین المللی کودک و نوجوان - 27 شهریور 1392
20 دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی - 22 شهریور 1392
21 دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی - 22 شهریور 1392
22 کنگره بین المللی ارتقا سلامت زنان - 20 شهریور 1392
23 کنگره بین المللی ارتقا سلامت زنان - 20 شهریور 1392
24 کنگره بین المللی ارتقا سلامت زنان - 20 شهریور 1392
25 کنگره بین المللی ارتقا سلامت زنان - 20 شهریور 1392
26 سومین کنگره ملی دوسالانه روان شناسی صنعتی و سازمانی ایران - 10 اسفند 1391