مهدی رضایی

خانه /مهدی رضایی
مهدي رضايي
نام و نام خانوادگی مهدی رضایی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده کسب و کار و اقتصاد / گروه حسابداری
تحصیلات دکترای تخصصی / حسابداری
وبسایت
پست الکترونیک