مهدی رضایی

خانه /مهدی رضایی
مهدي رضايي
نام و نام خانوادگی مهدی رضایی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده کسب و کار و اقتصاد / گروه حسابداری
تحصیلات دکترای تخصصی / حسابداری
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 پنجمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری - ایران، تهران - 31 شهریور 1401
2 هیجدهمین همایش ملی حسابداری ایران "حسابداری در مسیر انقلاب صنعتی چهارم" - ایران، یزد - 20 آذر 1399
3 دومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه با تاکید بر علوم تربیتی و رفتاری - ایران، شیراز - 15 اردیبهشت 1399
4 کنگره بین المللی مدیریت اقتصاد و توسعه کسب و کار - 07 آبان 1394
5 کنفارنس بین المللی دست اورد نوین پژوهشی در مدیریت ، حسابداری و اقتصاد - 26 شهریور 1394
6 دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری - 12 مرداد 1394
7 کنفرانس بین المللی جهت گیری بین المللی در حسابداری و مدیریت - 01 مرداد 1394
8 دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت - 31 خرداد 1394
9 سومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری - 30 بهمن 1393
10 اولین کنفرانس ملی حسابداری، حسابرسی و حسابدهی - 17 مهر 1393
11 کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها - 05 دی 1392