25 تیر 1403
فريده السادات حسيني

فریده السادات حسینی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه روان شناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / روانشناسی
تلفن: 07731222339
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی روانشناسی گرایش تربیتی ، شیراز ، ایران (1385 - 1389)
  • فوق لیسانس روانشناسی گرایش تربیتی ، شیراز ، ایران (1381 - 1383)
بیشتر

علایق پژوهشی

  • انگیزش و هیجان تحصیلی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
منیره خسروی اوریاد ، فریده السادات حسینی، سوران رجبی (1402) مدل یابی پیشرفت تحصیلی براساس راهبردهای بازداری و ارزیابی مجدد شناختی: نقش میانجی انواع درگیری تحصیلی نوجوانان پژوهش های کاربردی روان شناختی: 14(4); 146-165
2
3
سمیرا علیزاده، یوسف دهقانی، فریده السادات حسینی، صفا برزگری (1401) اثربخشی روش ایزی مایند (Easy Mind) بر برنامه ریزی، نگهداری ذهنی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دچار اختلال ریاضی روان شناسی افراد استثنایی: 48; 199-222
4
Yousef Dehghani, Faridehsadat Hoseini, (2022) The Effects of EASY Minds Program on Working Memory and Selective Attention in Students with Math Learning Disabilities International Journal of Disability Development and Education: 7; 1-13
5
6
غلامرضا دلاور، فریده السادات حسینی، سید موسی گلستانه، سمیرا علیزاده (1401) تبیین هیجانات شرم و گناه دانشآموزان بر اساس هیجانات معلم و ساختار اهداف کلاس: نقش واسطه ای بازخورد معلم مطالعات آموزش و یادگیری: 82; 46-26
7
نزهت الزمان مرادی، فریده السادات حسینی، سوران رجبی (1401) اثربخشی نوروفیدبک در ترکیب با بازی های شناختی رایانه ای بر بهبود انعطاف پذیری شناختی کودکان مبتلابه اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی مطالعات روانشناسی بالینی: 47; 63-94
8
Faridehsadat Hoseini, Masood Khodadadi, (2022) The Effect of 2D and 3D Action Video Game Interventions on Executive Functions in Male Students SIMULATION & GAMING: 0(0); 1-18
9
10
11
12
13
صادق حکمتیان فرد، سوران رجبی، فریده السادات حسینی (1400) اثربخشی درمان حساسیت زدایی با حرکت چشم و پردازش مجدد بر اضطراب سخنرانی و خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان دارای اضطراب اجتماعی فرهنگ مشاوره و روان درمانی: 45; 237-260
14
فاطمه تابناک، سوران رجبی، فریده السادات حسینی (1399) اثربخشی بازیهای شناختی رایانهای بر کاهش نقص توجه همراه با بیش فعالی و بهبود ادراک زمان در کودکان کودکان استثنایی: 4; 7-24
15
طیبه احمدشاهی، فریده السادات حسینی، سوران رجبی (1399) اثربخشی بازیهای شناختی رایانه ای بر کارکردهای اجرایی و خلاقیت کودکان پیش دبستانی روانشناسی شناختی: 3; 52-70
16
زهره بنیادی، یوسف دهقانی، فریده السادات حسینی (1399) اثربخشی آموزش ایزی مایند بر اضطراب ریاضی و خودکارآمدی ریاضی دانشآموز ان با اختلال ریاضی ناتوانی های یادگیری: 10; 48-69
17
زهره ملاکی، علی افشین، فریده السادات حسینی (1399) مقایسه نظریه آینده متعالی با مزگ اندیشی خیام پژوهشنامه ادب غنایی: ; 227،244
18
یوسف دهقانی، سیدعلی افشین، فریده السادات حسینی، مهری سعیدی (1398) نقش میانجی خودکارآمدی تحصیلی در رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت با انگیزش پیشرفت روانشناسی مدرسه: ; ،
19
سعید سغیدی اردکانی ، فرشته پزشکی نجف آبادی ، سید مهدی الحسینی المدرسی ، فریده السادات حسینی (1398) استخراج ساختارشناختی گردشگران سالمند ایرانی نسبت به مراکز اقامتی با استفاده از رویکرد نظریه زنجیره هدف-وسیله مطالعات مدیریت گردشگری: ; 179،210
20
فریده السادات حسینی، فرزاد کریمی، محسن نظرپور (1398) نقش دشواری در تنظیم هیجان و افکار خودآیند منفی در تاکتیکهای حل تعارض دانش آموزان پسر مقطع متوسطه اول با والدین پژوهش های علوم شناختی و رفتاری: ; 77،94
21
سعید سغیدی اردکانی ، سید مهدی الحسینی المدرسی ، فریده السادات حسینی، فرشته پزشکی نجف آبادی (1398) چگونگی اثر ویژگی ها، پیامدها و ارزش ها در قالب ساختار شناختی بر نیات رفتاری کاوش های مدیریت بازرگانی: ; 283،303
22
, , , , Faridehsadat Hoseini (2019) Cognitive structures of Iranian senior tourists towards domestic tourism destinations: A means-end chain approach Journal of Hospitality and Tourism Management: ; 9،19
23
فریده السادات حسینی، زهرا وفا (1397) بررسی اثر بخشی روش فنوگرافیکس بر عملکرد خواندن دانش آموزان مقطع ابتدایی مبتلا به نارساخوانی ناتوانی های یادگیری: ; 130،160
24
زهرا شیخ عطار ، فریده السادات حسینی، سید موسی گلستانه (1397) بررسی مقایسه ای نقش خودکارآمدی مادرانه و فراهیجان مادر بر تنظیم هیجانی کودکان دارا و فاقد پدر در مقطع سنی 8 تا 11سال مطالعات زن و خانواده: ; ،
25
Golestaneh Seyed Mousa, Farahnaz Dehghani, Faridehsadat Hoseini (2018) Comparison of Self-Criticism in Obsessive-Compulsive, Major Depression Patients and Normal People Jentashapir Journal Of Health Research: ; 15،30
26
صادق حکمتیان فرد، سوران رجبی، فریده السادات حسینی (1396) اثربخشی درمان حساسیت زدایی با حرکت چشم و پردازش مجدّد بر سرگردانی ذهنی، کم رویی و اضطراب در افراد با اختلال اضطراب اجتماعی دست آوردهای روان شناختی: ; 119،140
27
فریده السادات حسینی، یاسر امیدوار، نرجس عباسی (1396) نقش کارکردهای اجرایی و افکار خود آیند منفی در تبیین دشواری در تنظیم هیجان نوجوانان مطالعات روانشناسی بالینی: ; 83111
28
29
فرزاد کریمی پور زارع ، مهناز جوکار، فریده السادات حسینی (1396) پیش بینی طلاق عاطفی براساس هوش هیجانی و سلامت معنوی در افراد متأهل شهر بوشهر فرهنگی تربیتی زنان و خانواده: ; 93،112
30
فریده السادات حسینی، سید بهمن دشتی نژاد (1396) بررسی نقش نیاز به شناخت در تحمل ابهام دانشجویان رشته های تحصیلی مختلف مطالعات روانشناسی تربیتی: ; 145،166
31
علیرضا خرم بخت ، فریده السادات حسینی، علی پاکیزه (1395) بررسی مقایسه ای اثربخشی بازیهای ویدیویی سه بعدی و دو بعدی بر سبکهای حل مسئله دانشجویان پژوهش های کاربردی روانشناختی: ; 165،172
32
سید موسی گلستانه، مریم رفیعی، فریده السادات حسینی (1395) اثربخشی آموزش مدیریت تعلل بر افزایش خودکارآمدی و راهبردهای یادگیری و کاهش تعلل ورزی و اجتناب از شکست روانشناسی معاصر: ; 75،90
33
فریده السادات حسینی، سید بهمن دشتی نژاد (1395) بررسی شاخص های شخصیتی، انگیزشی/ شناختیِ خلاقیت در دانشجویان: مدل معادلات ساختاری پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی: ; 65،80
34
نرجس عباسی، فریده السادات حسینی، سید موسی گلستانه (1395) نقش سبک های اسنادی در هیجا نهای خودآگاه شرم و گناه در دانش آموزان دوره ی ابتدایی مطالعات آموزش و یادگیری: ; 1،18
35
فریده السادات حسینی، مریم محمدی، مهناز جوکار (1394) بررسی صمیمیت زناشویی در دوران میانسالی، نقش ویژگیهای شخصیتی زوجین فرهنگی تربیتی زنان و خانواده: 30; 27-51
36
فریده السادات حسینی، آمنه الماسی (1394) ررسی نقش عزت نفس و احساس تنهایی در اعتیاد به فیس بوک در دانشجویان فرهنگ در دانشگاه اسلامی: ; 385406
37
فریده السادات حسینی، کبری درویشی (1394) نقش ویژگیهای شخصیتی و ابعاد فرزندپروری خانواده در خودخاموشی و خودنقدی نوجوانان فرهنگی تربیتی زنان و خانواده: ; 98،73
38
فریده السادات حسینی، محسن نظرپور، فرزاد کریمی، رضا عرب زاده (1394) اثربخشی مدیریت حافظه ی هیجانی بر افکار منفی خودآیند و تاکتیک های حل تعارض نوجوانان و والدین پژوهش های کاربردی روان شناختی: ; 165180
39
Faridehsadat Hoseini, Moosa Javdan, (2015) The Comparing of Normal and Runaway Girls in Use of Coping Strategies INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES: ; 118،124
40
فریده السادات حسینی، بهنام جمشیدی سلوکلو (1393) مقایسه ی راهبردهای مقابله ای دختران فراری و عادی دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی: ; 62،72
41
42
فریده السادات حسینی، مسعود حسین چاری (1392) بررسی شواهد مرتبط با روایی و پایایی مقیاس تاب آوری خانواده مشاوره و روان درمانی خانواده: ; 181208
43
احمد رستگار، حسین زارع، محمدرضا سرمدی، فریده السادات حسینی (1392) نگاهی تحلیلی به ادراک دانشجویان از ساختار کلاس درس و اهمال کاری تحصیلی: مطالعه تطبیقی دورههای آموزش سنتی و مجازی دانشگاه تهران رهیافتی نو در مدیریت آموزشی: ; ،
44
45
فریده السادات حسینی، محمد خیر (1389) بررسی نقش معلم در هیجانات تحصیلی ریاضی و تنظیم هیجانی دانش آموزان پژوهش های نوین روانشناختی: ; 47،69
مقالات در همایش ها
1
فریده السادات حسینی، فاطمه جوکار، نسرین منصوری فرد (1401) مقایسه مفهوم خوشبختی از دیدگاه اسلام و روانشناسی مثبت گرا اولین کنفرانس ملی تازه های روانشناسی تکاملی و تربیتی، ایران، بندر عباس
2
صادق حکمتیان فرد، فریده السادات حسینی (1397) بررسی مشکلات رفتاری و عاطفی دانش آموزان مقطع ابتدایی بر اساس قلدری دانش آموز و خشونت معلم: نقش واسطه ای استرس مدرسه پنجمین همایش ملی روانشناسی مدرسه
3
فریده السادات حسینی، نرجس عباسی (1396) The role of teacher’s attachment styles in self-conscious emotions of shame and guilt of elementary school students پنجمین کنگره جهانی تحقیقات آموزش و پرورش
4
زهرا شیخ عطار ، فریده السادات حسینی، سید موسی گلستانه (1395) بررسی نقش خودکارآمدی مادرانه بر دلبستگی کودکان فاقد پدر در مقطع سنی 8 تا 11 سال کنگره بین المللی روانشناسی خانواده در بستر ارزش های دینی و فرهنگی
5
زهرا شیخ عطار ، فریده السادات حسینی، سید موسی گلستانه (1395) بررسی نقش سبکهای دلبستگی مادر بر دلبستگی کودکان فاقد پدر درمقطع سنی 8 تا 11 سال کنگره بین المللی روانشناسی خانواده در بستر ارزشهای دینی وفرهنگی
6
زهرا وفا، فریده السادات حسینی، سید موسی گلستانه (1395) بررسی روایی و پایایی آزمون کارآمدی خواندن فنو گرافیکس دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی
7
فریده السادات حسینی، علی پاکیزه (1394) بررسی نقش حساسیت به تقویت در نوجوانان دومین کنگره بین المللی تحقیقات آموزش و پژوهش
8
مهناز جوکار، مریم رضایی مقدم ، فریده السادات حسینی (1394) رابطه سبکهای هویت با ملاکهای همسرگزینی در دانشجویان دانشگاه خلیج فارس اولین کنگره ملی خانواده سالم
9
مهناز جوکار، فریده السادات حسینی، مریم رضایی (1394) ملاکهای همسر گزینی با توجه به ویژگیهای جامعه شناختی در دانشجویان دومین همایش ملی روانشناسی کاربردی
10
فریده السادات حسینی، سوران رجبی، موسی جاودان (1393) کیفیت زندگی والدین و نقش آن در شخصیت فکری خودگردان کودکان و دانش آموزان ابتدایی اولین سمینار سراسری یافته های روانشناسی مثبت
11
فریده السادات حسینی، آمنه الماسی (1393) پیش بینی عزت نفس اجتماعی بر اساس احساس تنهایی دانشجویان کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
12
فریده السادات حسینی، محسن نظرپور (1393) پیش بینی بخشش و سرسختی روانشناختی با استفاده از ویژگی های شخصیتی و مقبولیت اجتماعی کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
13
فریده السادات حسینی، المیرا بساق، ثریا چگینی پیرمردوند ، مریم نجمی نژاد (1393) بررسی رابطه الگوهای ارتباط خانواده و اعتیاد به فیس بوک در دانشجویان دانشگاه خلیج فارس اولین کنگره ملی انجمن روانشناسی خانواده
14
فریده السادات حسینی، محسن نظرپور (1393) پیش بینی بخشش با استفاده از ویژگی های شخصیتی و مقبولیت اجتماعی اولین همایش سراسری روانشناسی سلامت ایران
15
فریده السادات حسینی، ثریا پیرمردوند چگینی ، مریم نجمی نژاد ، المیرا بساق (1393) رابطه سلامت روان و اعتیاد به فیس بوک هفتمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان
16
فریده السادات حسینی، آمنه الماسی (1393) پیش بینی اعتیاد به فیس بوک بر اساس احساس تنهایی هفتمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان
17
فریده السادات حسینی، کبری درویشی (1393) بررسی نقش ابعاد فرزندپروری خانواده در خود خاموشی نوجوانان ششمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده
18
فریده السادات حسینی، زهرا سالاری (1392) مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه دانشجویان دانشکده های مختلف دانشگاه خلیج فارس دومین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
2
3
4
مریم زارع، فریده السادات حسینی، سید موسی گلستانه (1401) تحلیل محتوا برنامه درسی پیش دبستانی از منظر آموزش مهارت حل مساله و مهارت ارتباطی
5
6
7
8
سید سجاد هاشمی نژاد، فریده السادات حسینی، سید موسی گلستانه (1401) تجربه ی زیسته ی کودکان کار و خیابان در موقعیت های آموزشی: یک مطالعه ی پدیدارشناختی
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
منیره خسروی اوریاد ، فریده السادات حسینی، سوران رجبی (1397) بررسی نقش هیجان و تنظیم هیجان در پیشرفت تحصیلی نوجوانان
23
24
25
فرشته پزشکی نجف آبادی ، سعید سعیدا اردکانی، فریده السادات حسینی، سید مهدی الحسینی المدرسی (1397) طراحی مدل ساختار شناختی زیربنایی رفتار گردشگر سالمند
26
27
28
کرمی شعار مرضیه ، فریده السادات حسینی، سید یعقوب حسینی (1397) تبیین هویت یابی تحصیلی دانشجویان: علل، پیامدها و روش سنجش بر پایه یک رویکرد ترکیبی
29
30
31
32
علیرضا خرم بخت ، فریده السادات حسینی، علی پاکیزه (1395) نقش بازی های رایانه ای در شیوه های حل مسئله، خلاقیت و مهارت های اجتماعی نوجوانان
33
34
35
36
مهری سعیدی، یوسف دهقانی، فریده السادات حسینی (1395) بررسی پیشایندها و پیامدهای خودکارآمدی در بین دانش آموزان پایه نهم شهرسلماس
37
38
39
40
کردی طاهره، سوران رجبی، فریده السادات حسینی (1394) بررسی نقش کارکردهای اجرایی و عاطفه مثبت و منفی در تکانشگری نوجوانان
41
42
مریم رضایی مقدم ، مهناز جوکار، فریده السادات حسینی (1394) بررسی رابطه سبک های دل بستگی و ابعاد هویت با ملاک های همسرگزینی در دانشجویان
43
44
المیرا بساق، علی پاکیزه، فریده السادات حسینی (1394) بررسی رابطه بین ابعاد تعالی شخصیت با صفات دو، شش، و شانزده گانه شخصیت
45
46
47
عیسی داوری، علی پاکیزه، فریده السادات حسینی (1393) تیپ شخصیتی، پیش بینی کننده رضایت کارمند از شغل و رضایت مشتری از عملکرد او
کتاب
1
فریده السادات حسینی، سوران رجبی، خدیجه علیمرادی، المیرا بساق (1397) بیش فعالی و نقص توجه در بزرگسالان و رهنمودهای بالینی شابک:978-600-460-136-8
2
مهناز جوکار، فریده السادات حسینی، راضیه خرم آبادی (1394) مهارت های رفتاردرمانی دیالیکتیک شابک:978-600-7544-09-9
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

دروس

سوابق اجرایی

  • مدیر مزکز مشاوره دانشگاه خلیج فارس (1396 - اکنون)
بیشتر