24 تیر 1403
سيد موسي گلستانه

سید موسی گلستانه

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه روان شناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / روانشناسی
تلفن: 77
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی روان شناسی تربیتی ، دانشگاه شهید چمران اهواز ، ایران (1385 - 1389)
  عنوان رساله: اثربخشی آموزش انگیزش تحصیلی بر ابعاد انگیزش تحصیلی و عملکرد تحصیلی
 • فوق لیسانس روان شناسی تربیتی ، دانشگاه شهید چمران اهواز ، ایران (1380 - 1382)
  عنوان پایان‌نامه: رابطه بین کارآمدی جمعی، خودکارآمدی و عملکرد قبلی با عملکرد بعدی ریاضیات با استفاده از مدل معادلات ساختاری
 • لیسانس روان شناسی بالینی ، دانشگاه شهید چمران اهواز ، ایران (1376 - 1380)
  عنوان پایان‌نامه: رابطه بین سبک های شوخ طبعی با سلامت روانی
بیشتر

علایق پژوهشی

 • انگیزش
 • روانشناسی مثبت
 • درمان شناختی رفتاری
 • روش تحقیق پیشرفته
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
علی پولادی ریشهری ، سید موسی گلستانه (1402) بررسی رابطه علی بین عاطفه مثبت/منفی با اتلاف اجتماعی و تعامل گروهی مثبت در دانش آموزان شناخت اجتماعی: 24; 45-63
2
3
غلامرضا دلاور، فریده السادات حسینی، سید موسی گلستانه، سمیرا علیزاده (1401) تبیین هیجانات شرم و گناه دانشآموزان بر اساس هیجانات معلم و ساختار اهداف کلاس: نقش واسطه ای بازخورد معلم مطالعات آموزش و یادگیری: 82; 46-26
4
علی پولادی ریشهری ، سید موسی گلستانه (1400) تعیین رابطه بین مکانیسم های دفاعی و سبک های هویت با تاب آوری در نوجوانان شناخت اجتماعی: 20; 143-162
5
نجمه عباس زاده ، یوسف دهقانی، سید موسی گلستانه (1398) اثربخشی تکنیک های بازی درمانی گروهی بر حساسیت اضطرابی، درماندگی و تاب آوری دانش آموزان مبتلا به ناتوانی های یادگیری توانمندسازی کودکان استثنایی: ; ،
6
7
ستاره مهنایی، علی پولادی ریشهری ، سید موسی گلستانه، مولود کیخسروانی (1398) اثربخشی زوج درمانی به روش ایماگو تراپی هندریکس بر بهبود الگوهای ارتباطی و کاهش طلاق عاطفی روان پرستاری: ; 58،65
8
حامد ماهزاده، علی پولادی ریشهری ، مولود کیخسروانی، سید موسی گلستانه (1398) مدل یابی ساختاری پیش بینی بهزیستی ذهنی بر اساس ذهنیت فلسفی و کمالگرایی با میانجیگری ذهن آگاهی روانشناسی معاصر: ; 49،60
9
زهرا شیخ عطار ، فریده السادات حسینی، سید موسی گلستانه (1397) بررسی مقایسه ای نقش خودکارآمدی مادرانه و فراهیجان مادر بر تنظیم هیجانی کودکان دارا و فاقد پدر در مقطع سنی 8 تا 11سال مطالعات زن و خانواده: ; ،
10
11
یوسف دهقانی، سید موسی گلستانه، سیما زنگویی (1397) اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر فرسودگی تحصیلی، پذیرش اجتماعی و عواطف دانش آموزان دچار ناتوانی یادگیری روان شناسی کاربردی: ; 163182
12
Golestaneh Seyed Mousa, Farahnaz Dehghani, Faridehsadat Hoseini (2018) Comparison of Self-Criticism in Obsessive-Compulsive, Major Depression Patients and Normal People Jentashapir Journal Of Health Research: ; 15،30
13
14
15
فاطمه محمدی، مهناز جوکار، سید موسی گلستانه (1396) ساخت، تحلیل عاملی و هنجاریابی آزمون طلاق عاطفی فرهنگی تربیتی زنان و خانواده: ; ،
16
سید موسی گلستانه، لیلا سلیمانی، یوسف دهقانی (1396) رابطه سرمایه های تحولی و پیشرفت تحصیلی: با نقش میانجی سرمایه روان شناختی دست آوردهای روان شناختی: ; 127150
17
سهیلا رستمی، سید اصغر موسوی ، سید موسی گلستانه (1396) پیش بینی درد زایمان بر اساس سرسختی روان شناختی، حمایت اجتماعی و تاب آوری در زنان نخست زای شهر بوشهر مجله بالینی پرستاری و مامایی: ; 23،36
18
سید موسی گلستانه، ثریا پیرمردوندچگینی (1396) بررسی رابطه ی بین نیازهای اساسی روانشناختی و اضطراب آمار دانشجویان رشته ی روانشناسی مطالعات آموزش و یادگیری: ; 1،22
19
, Golestaneh Seyed Mousa, Ali Pakizeh (2017) Treatment of Children’s Aggression by Behavioral Therapy Techniques Practice In Clinical Psychology: ; 17،26
20
زهره عالی نسب ، علیرضا فقیهی، سید موسی گلستانه (1395) بررسی رابطه اعتماد اجتماعی بر اخلاق شهروندی دانش آموزان دبیرستانی شهر بوشهر مدیریت شهری: ; 104،95
21
سید موسی گلستانه، مریم رفیعی، فریده السادات حسینی (1395) اثربخشی آموزش مدیریت تعلل بر افزایش خودکارآمدی و راهبردهای یادگیری و کاهش تعلل ورزی و اجتناب از شکست روانشناسی معاصر: ; 75،90
22
23
سید موسی گلستانه، ثریا پیرمردوند چگینی ، سید محمود موسوی نژاد (1395) رابطة بین سلامت روان و اختلال استرس پس از سانحه با نقش میانجی صفات شخصیت در زلزلهزدگان استان بوشهر طب جنوب: ; 855،870
24
نرجس عباسی، فریده السادات حسینی، سید موسی گلستانه (1395) نقش سبک های اسنادی در هیجا نهای خودآگاه شرم و گناه در دانش آموزان دوره ی ابتدایی مطالعات آموزش و یادگیری: ; 1،18
25
, Golestaneh Seyed Mousa, Yousef Dehghani (2015) Impact of Quality of Life and Related Factors in Patients with Multiple Sclerosis Treatment GMP Review: ; ،
26
سید موسی گلستانه، فهیمه عسکری (1393) بررسی رابطه برخی از پیشایندهای مهم انگیزشی، شناختی و شخصیتی بر کمک طلبی تحصیلی و اجتناب از کمک دست آوردهای روان شناختی: ; 101122
27
28
, Golestaneh Seyed Mousa, Yousef Dehghani (2014) Identifying Predictor Factors of Adherence in Patients with Multiple Sclerosis, Tehran MS Society 2013 Advances in Environmental Biology: ; 885،891
29
Golestaneh Seyed Mousa, , Yousef Dehghani (2014) The Effect of Anxiety on Treatment Adherence among Patients Suffering from Multiple Sclerosis Advances in Environmental Biology: ; ،
30
علی پولادی، شاهین افشارپور، سید موسی گلستانه، شیوا رستمی، محمود مظفری، محمد رستگارپور، عبدالکریم شعبان زاده (1392) بررسی عوامل موثر در جذب و نگهداری گروههای داوطلبان، جوانان و امدادی جمعیت هلال و احمر استان بوشهر فصلنامه امداد و نجات: ; 31،39
مقالات در همایش ها
1
لیلا جوکار، علی پولادی ریشهری ، سید موسی گلستانه (1396) بررسی ارتباط بین فراشناخت با کمالگرایی مثبت در بین معلمان شهرستان کازرون اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی
2
زهرا شیخ عطار ، فریده السادات حسینی، سید موسی گلستانه (1395) بررسی نقش خودکارآمدی مادرانه بر دلبستگی کودکان فاقد پدر در مقطع سنی 8 تا 11 سال کنگره بین المللی روانشناسی خانواده در بستر ارزش های دینی و فرهنگی
3
زهرا شیخ عطار ، فریده السادات حسینی، سید موسی گلستانه (1395) بررسی نقش سبکهای دلبستگی مادر بر دلبستگی کودکان فاقد پدر درمقطع سنی 8 تا 11 سال کنگره بین المللی روانشناسی خانواده در بستر ارزشهای دینی وفرهنگی
4
زهرا وفا، فریده السادات حسینی، سید موسی گلستانه (1395) بررسی روایی و پایایی آزمون کارآمدی خواندن فنو گرافیکس دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی
5
راشین استاد، ناصر امینی، سید موسی گلستانه (1394) مقایسه اثربخشی آموزش معنویت و تاب آوری در میزان رضایت از زندگی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان امیدیه دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
6
فاطمه پولادی ریشهری ، سید موسی گلستانه، یوسف دهقانی (1394) بررسی رابطه بین هوش هیجانی مدیران و بهره وری کارکنان در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
7
مرتضی دریاییان، امیر فرخ نژاد، سید موسی گلستانه (1394) آسیب شناسی راهبردهای یاددهی و یادگیری در آموزش های رسمی از دیدگاه دبیران و دانش آموزان مدارس متوسطه منطقه بندر ریگ دومین کنفرانس توسعه ملی پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
8
غلامرضا رزم آزمایی ، سید موسی گلستانه، علی پاکیزه (1393) بررسی و مقایسه عملکرد شناختی بیماران روانی مزمن و عقبماندگان ذهنی خفیف همایش بین المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی
9
غلامرضا رزم آزمایی ، سید موسی گلستانه، علی پاکیزه (1393) بررسی هوش کلامی و عملی در بیماران روانی مزمن و عقبماندگان ذهنی خفیف همایش بین المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی
10
یوسف دهقانی، سید موسی گلستانه، میترا ارکی (1393) بررسی رابطه ساده و چندگانه شادکامی، بهزیستی ذهنی با سلامت روانی در دانش آموزان دبیرستانی اولین همایش سراسری سلامت روان ایران
11
علی پولادی ریشهری ، سید موسی گلستانه، سیده معصومه گلستانه (1392) تاثیر آموزش بازی درمانی بر افزایش مهارتهای اجتماعی کودکان پیش دبستانی دومین کنگره روان شناسی اجتماعی ایران
12
سید موسی گلستانه، آفتاب قربانی (1392) مقایسه کمال گرایی و ابعاد آن در نوجوانان دختر و پسر دومین کنگره روان شناسی اجتماعی ایران
13
سید موسی گلستانه، محمد موسوی، ولی خلخالی (1392) رابطه بین خودپنداره و راهبردهای فراشناختی با سازگاری اجتماعی دومین کنگره روانشناسی اجتماعی ایران
14
شیوا نعمت پور ، علی پولادی، سید موسی گلستانه (1392) راهبردهای مقابله ای و شدت اختلال درد مزمن در آتش نشانان تهران دومین کنگره روانشناسی اجتماعی ایران
15
شیوا نعمت پور ، علی پولادی، سید موسی گلستانه (1392) کمال گرایی و شدت اختلال درد مزمن در بیماران مبتلا به درد مزمن دومین کنگره روانشناسی اجتماعی ایران
16
سید موسی گلستانه، احمد قایدی (1392) تاثیر راهنمایی و مشاوره گروهی در سازگاری اجتماعی، مهارت اجتماعی و هویت اجتماعی دومین کنگره انجمن روانشناسی اجتماعی ایران
17
محمد کیان بخت ، علی پولادی، سید موسی گلستانه (1392) باورهای کنترل درد و شدت اختلال درد مزمن در آتش نشانان شهر تهران سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری
18
آزیتا دلاوری، سید موسی گلستانه، یوسف دهقانی (1392) بررسی اثربخشی نوروفیدبک با کنترل هوش و وضعیت اقتصادی- اجتماعی بر کاهش علائم کودکانADHD دومین همایش کاربردهای علوم شناختی در شرایط پرتنش
19
مریم رضایی، سید موسی گلستانه، علی پاکیزه (1392) بررسی مقایسه ای تاب آوری کلی و تاب آوری تحصیلی در نوجوانان به تفکیک جنسیت ششمین کنگره بین المللی کودک و نوجوان
20
سید موسی گلستانه (1392) بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و سابقه خدمت با رضایت شغلی دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
21
سید موسی گلستانه (1392) نقش مولفه های هوش هیجانی در پیش بینی مدیریت تعارض کارکنان دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
22
سید موسی گلستانه، مریم رضایی (1392) بررسی ارتباط بین حمایت خانواده با تاب آوری تحصیلی و نیازهای روانشناختی و ابعاد آن در دانشجویان دختر کنگره بین المللی ارتقا سلامت زنان
23
سید موسی گلستانه، مریم رضایی (1392) بررسی مقایسه ای عزت نفس و نیازهای روانشناختی به تفکیک جنسیت در دانشجویان کنگره بین المللی ارتقا سلامت زنان
24
سید موسی گلستانه، زهرا خمبری، ناصر امینی (1392) نقش معلمان زن در مقایسه با معلمان مرد در اعتماد به نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر دوره ابتدایی کنگره بین المللی ارتقا سلامت زنان
25
سید موسی گلستانه، مریم رضایی (1392) بررسی ارتباط بین تاب آوری تحصیلی با نیازهای روانشناختی و مشارکت در کلاس دانشجویان دختر کنگره بین المللی ارتقا سلامت زنان
26
یوسف دهقانی، سید موسی گلستانه، مصطفی دهقانی، مولود کیخسروانی (1391) بررسی رابطه اضطراب سازمانی و پارانویای سازمانی با اضطراب فردی و تمایل به انتشار شایعه در کارکنان شرکت فولاد مبارکه سومین کنگره ملی دوسالانه روان شناسی صنعتی و سازمانی ایران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
6
7
8
مریم زارع، فریده السادات حسینی، سید موسی گلستانه (1401) تحلیل محتوا برنامه درسی پیش دبستانی از منظر آموزش مهارت حل مساله و مهارت ارتباطی
9
10
11
12
13
سید سجاد هاشمی نژاد، فریده السادات حسینی، سید موسی گلستانه (1401) تجربه ی زیسته ی کودکان کار و خیابان در موقعیت های آموزشی: یک مطالعه ی پدیدارشناختی
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
لیلا سلیمانی، سید موسی گلستانه، محمد تقی اعلمی ، یوسف دهقانی (1395) ارتباط سرمایه های تحولی با پیشرفت تحصیلی با نقش میانجی سرمایه روان شناختی
37
38
39
40
41
فاطمه محمدی، مهناز جوکار، سید موسی گلستانه (1394) ساخت، تحلیل عاملی و هنجاریابی آزمون طلاق عاطفی
42
نجمی نژاد مریم ، سوران رجبی، سید موسی گلستانه (1394) بررسی رابطه ی باورهای بیمارگونه خوردن با طرحوارهای ناسازگار اولیه
43
44
اسفندیار تیموری، سید موسی گلستانه، علی پاکیزه (1393) بررسی پیشایندها و پیامدهای تاب آوری معلمان عادی و استثنایی استان بوشهر
45
اسفندیار تیموری، سید موسی گلستانه، علی پاکیزه (1393) بررسی پیشایندها و پیامدهای تاب آوری معلمان عادی و استثنایی استان بوشهر
46
47
48
49
فرشته جمالی، علی پاکیزه، سید موسی گلستانه (1392) تاثیر آموزش تلقیح استرس بر سلامت عمومی بیماران نوروتیک
50
51
لیلا زعفرانی، علی پاکیزه، سید موسی گلستانه (1392) تعالی شخصیت عامل محافظتی در برابر اختلالات روانی
52
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

دروس

سوابق اجرایی

 • معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه (1396 - 1400)
 • معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه (1396 - 1400)
 • رئیس مرکز مشاوره دانشگاه (1391 - 1396)
بیشتر