02 اسفند 1402
محمدحسين كبگاني

محمدحسین کبگانی

مرتبه علمی: مربی
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت صنعتی
تحصیلات: کارشناسی ارشد / مدیریت صنعتی
تلفن: 09171731404
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
Mohammad Hossein Kabgani (2023) Measuring effective indicators for waste disposal in order to assess the sustainable environment: Application of fuzzy approach international journal of research in industrial engineering: -; -
2
3
4
5
6
7
خداکرم سلیمی فرد، محمدحسین کبگانی (1400) به کارگیری الگوریتم رقابت استعماری دو هدفه برای مسیریابی خودروهای امدادی با در نظر گرفتن خرابی مسیر و خرابی خودروها تحقیق در عملیات در کاربردهای آن: 18; 37-58
8
Mohammad Hossein Kabgani, Hamid Shahbandarzadeh, Ebrahim Heidari, SAYYED NOURODDIN AMIRI (2021) Application of Robust Approach to Capacitated Location of Collection Sites and Capacitated Vehicle-routing Problem Model in an Urban Waste Management System Environmental Energy and Economic Research: 5; 16
9
حمید شاهبندرزاده، محمدحسین کبگانی (1400) تحلیل کمی معیارهای انتخاب مکان دستگاه های خودپرداز به منظور ارزیابی بهره وری عملیاتی بانک ها مدیریت بهره وری: دوره 15 شماره 56; 189-216
10
11
12
حمید شاهبندرزاده، محمدحسین کبگانی (1396) تحلیل کمّی ریسکهای موجود در مدیریت زنجیره تأمین سبز با استفاده از مد لسازی ریاضی پژوهشنامه بازرگانی: ; ،
13
حمید شاهبندرزاده، محمدحسین کبگانی (1396) حل مسأله مکان یابی دستگاههای خودپرداز با استفاده از برنامه ریزی چند هدفه فازی مطالعات مدیریت صنعتی: ; ،
14
حمید شاهبندرزاده، محمدحسین کبگانی، سیده نعیمه شجاع الدین (1395) ارائه مدل و تحلیل کمی خدمات پولی و مالی بانک ها بر مبنای ابعاد عملکردی در بانکداری سبز راهبرد مدیریت مالی: دوره 4، شماره 3; 49-67
15
حمید شاهبندرزاده، محمدحسین کبگانی (1395) تحلیل کمی فرصت های رشد و سودآوری شرکت ها بر مبنای ابعاد راهبردهای اقیانوس آبی مدیریت بازرگانی: ; ،
16
حمید شاهبندرزاده، محمدحسین کبگانی (1395) تحلیل کمی فرصت های رشد و سودآوری شرکت ها بر مبنای ابعاد راهبردهای اقیانوس آبی مدیریت بازرگانی: ; ،
17
حمید شاهبندرزاده، محمدحسین کبگانی (1394) تحلیل کمی فرصت ها و چالش های کاربرد فناوری اطلاعات سبز در سازمان مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند: ; ،
مقالات در همایش ها
1
2
غلامرضا جمالی، محمدحسین کبگانی (1393) مدیریت چرخه عمرمحصول واثرات آن بریکپارچه سازی تامین کنندگان درسازمان های تولیدی کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصادسبز
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
محمدحسین کبگانی، حمید شاهبندرزاده، ابراهیم حیدری، سید نورالدین امیری (1400) بهینه سازی فرایند مدیریت پسماند شهری با رویکرد برنامه ریزی استوار - فازی
کتاب
1
حمید شاهبندرزاده، احمد قربان پور، محمدحسین کبگانی (1395) مدیریت تولید و عملیات شابک:978-600-8624-06-6
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!