12 اسفند 1402
سوران رجبي

سوران رجبی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه روان شناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / روان شناسی
تلفن: 09188708323
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی روانشناسی ، محقق اردبیلی ، ایران (1386 - 1390)
  • فوق لیسانس روانشناسی ، محقق اردبیلی ، ایران (1382 - 1384)
  • لیسانس روانشناسی بالینی ، تبریز ، ایران (1377 - 1381)
بیشتر

علایق پژوهشی

  • حساسیت زدایی از طریق حرکت چشم و پردازش مجدد
  • هیپنوتراپی (هیپنوتیزم)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
زهرا علیزاده، سوران رجبی، محمد کاظم نجفی (1402) اثربخشی بازی شهر عشق بر دانش، نگرش و سوء پندارهای جنسی در زوجین خانواده پژوهی: 73; 73-90
2
سپیده محمود زاده، سوران رجبی (1401) مقایسه ذهن آگاهی و اضطراب سلامت در زنان مبتلا به سرطان پستان و افراد سالم تحقیقات نظام سلامت: 18; 314-320
3
4
5
نزهت الزمان مرادی، فریده السادات حسینی، سوران رجبی (1401) اثربخشی نوروفیدبک در ترکیب با بازی های شناختی رایانه ای بر بهبود انعطاف پذیری شناختی کودکان مبتلابه اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی مطالعات روانشناسی بالینی: 47; 63-94
6
رضا برزگر، سوران رجبی، مریم بهادری (1401) اثربخشی نوروفیدبک بر توانایی تصمیم گیری و برنامه ریزی در افراد دارای سوء مصرف مواد افیونی پژوهش های کاربردی روان شناختی: 13; 121-140
7
فاطمه بوالی، مولود کیخسروانی، عزت دیره، سوران رجبی (1401) ارائه مدل روابط ساختاری احساس انسجام و مسئولیت پذیری باعملکرد شغلی کارکنان از راه میانجی گری هوش هیجانی روش ها و مدل های روان شناختی: 13; 47
8
Soran Rajabi, , Mahnaz Joukar (2022) Epidemiology of body dysmorphic disorder among adolescents: A study of their cognitive functions Brain and Behavior: 12; e01710
9
محمدرضا مولا، سوران رجبی (1400) بررسی تأثیر القای خلق مثبت، منفی و اضطراب بر ادراک زمان روانشناسی شناختی: 9; 63-79
10
صادق حکمتیان فرد، سوران رجبی، فریده السادات حسینی (1400) اثربخشی درمان حساسیت زدایی با حرکت چشم و پردازش مجدد بر اضطراب سخنرانی و خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان دارای اضطراب اجتماعی فرهنگ مشاوره و روان درمانی: 45; 237-260
11
مهناز جوکار، سوران رجبی، فاطمه ثوابت (1399) تأثیر آموزش شناختی رفتاری به کمک فضای مجازی در کاهش کمال گرایی و اضطراب دانش آموزان نخبه پژوهش های کاربردی روان شناختی: 11 دوره; 317-336
12
فاطمه تابناک، سوران رجبی، فریده السادات حسینی (1399) اثربخشی بازیهای شناختی رایانهای بر کاهش نقص توجه همراه با بیش فعالی و بهبود ادراک زمان در کودکان کودکان استثنایی: 4; 7-24
13
طیبه احمدشاهی، فریده السادات حسینی، سوران رجبی (1399) اثربخشی بازیهای شناختی رایانه ای بر کارکردهای اجرایی و خلاقیت کودکان پیش دبستانی روانشناسی شناختی: 3; 52-70
14
15
16
Soran Rajabi, Ali Pakizeh, Nezhat Moradi (2019) Effect of combined neurofeedback and gamebased cognitive training on the treatment of ADHD: A randomized controlled study Applied Neuropsychology-Child: ; ،
17
18
19
20
21
22
23
24
سوران رجبی، نزهت الزمان مرادی (1396) اثربخشی نوروفیدبک در ترکیب با بازیهای شناختی بر کاهش علائم سلوک کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/بیشفعالی پژوهش های کاربردی روانشناختی: ; 13،36
25
صادق حکمتیان فرد، سوران رجبی، فریده السادات حسینی (1396) اثربخشی درمان حساسیت زدایی با حرکت چشم و پردازش مجدّد بر سرگردانی ذهنی، کم رویی و اضطراب در افراد با اختلال اضطراب اجتماعی دست آوردهای روان شناختی: ; 119،140
26
مجبوبه مقدم جزه ، منیژه بحرینی زاد، سوران رجبی (1396) تبیین خرید وسواسی بر اساس عوامل روانشناختی، محیطی ، مادی گرایی و استفاده از کارت های اعتباری تحقیقات بازاریابی نوین: ; 21،40
27
سوران رجبی، خدیجه علی مرادی (1396) اثربخشی تئاتر درسی در افزایش مهارتهای اجتماعی و یادگیری دروس پایه در دانش آموزان ابتدایی رویکردهای نوین آموزشی: ; 98113
28
سوران رجبی، خدیجه علی مرادی ، نزهت الزمان مرادی (1396) رابطه ی ساختاری بهزیستی معنوی و رضایت زناشویی با نقش واسطه ای هوش هیجانی و تمایزیافتگی خود روش ها و مدل های روان شناختی: ; 19،48
29
30
31
Soran Rajabi, , Yousef Dehghani, , (2017) Comparing executive functions between patients with chronic asthma and healthy subjects JOURNAL OF ASTHMA: ; 1،8
32
سوران رجبی، خدیجه علی مرادی (1395) مقایس حافظه فضایی و جهت یابی فضایی در بین افراد نابینا، کم بینا و سالم کودکان استثنایی: ; ،
33
34
35
36
سوران رجبی، محمد نریمانی، عباس ابوالقاسمی (1394) بررسی تأثیر نوروفیدبک در افزایش عملکرد هوشی و توجه کودکان مبتلا به نارساخوانی دست آوردهای روان شناختی: ; ،
37
38
سوران رجبی (1394) تأثیر دو گانه ی رسانه ها بر نگرش جوانان به آسیب های اجتماعی در استان بوشهر مطالعات راهبردی ورزش و جوانان: ; ،
39
سوران رجبی، یوسف دهقانی، فروغ ریاحی، فرزاد الهیاری (1394) اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر کیفیت زندگی بر شادکامی، رضایت از زندگی و تنظیم خلق معتادان مرد شهر اهواز مجله علمی پزشکی جندی شاپور: ; 493503
40
فرامرز میرزایی، هادی نظری منظم ، محمد کلاشی، سوران رجبی (1394) شخصیت آفرینی در ادبیات داستانی کودک نقد ادب معاصر عربی: ; ،
41
42
43
سوران رجبی، محمد نریمانی (1393) اثربخشی نوروفیدبک آلفا/تتا بر پنج عامل بزرگ شخصیتی افراد وابسته به مورفین پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره: ; ،
44
سالار فرامرزی، سوران رجبی، پیمان ولدبیگی (1393) اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهنآگاهی بر کاهش پرخاشگری دانشآموزان journal of kermanshah university of medical science: ; ،
45
46
سوران رجبی، محمد نریمانی، احمد باصری (1392) ارز ابی و مقا سه ابعاد سلامت روانی کارکنان ک واحد نظامی و انتظامی روان شناسی نظامی: ; ،
47
سوران رجبی، عادل زاهد بابلان (1392) تحلیل روان شناختی تعزیه و مکانیسم اثرگذاری آن شیعه شناسی: ; ،
48
سوران رجبی، محمد نریمانی، سید سامان حسینی (1392) مقایسه ویژگیهای شخصیتی و هیجانخواهی رانندگان تصادفکرده با رانندگان عادی روان شناسی کاربردی: ; ،
49
محمد نریمانی، سوران رجبی، سیما دلاور (1392) تاثیر آموزش نوروفیدبک بر کاهش علایم بیش فعالی و نقص در دانشجویان دختر مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک: ; ،
50
51
محمد نریمانی، عباس ابوالقاسمی، سوران رجبی، عادل زاهد، محمد نظری (1391) بررسی تأثیر بیوفیدبک EEG در کاهش علایم نارساخوانی کودکان استثنایی: ; ،
52
مقالات در همایش ها
1
سوران رجبی، فاطمه جمشیدی (1398) اثربخشی دراماتراپی بر کفایت اجتماعی و حرمت نفس عمومی دانش آموزان با ناتوانی های یادگیری پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
2
سوران رجبی، نزهت الزمان مرادی، علی پاکیزه (1396) اثربخشی نوروفیدبک بر تکانشگری کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه همراه با بیش فعالی کنفرانس ملی روان شناسی و مشاوره با تاکید بر کیفیت زندگی
3
مهناز جوکار، سوران رجبی، فاطمه ثوابت (1396) بررسی و مقایسه کمال گرایی و اضطراب در دانش آموزان عادی و نخبه دومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین ایران و جهان در روان شناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
4
سوران رجبی (1396) نماز روشی برای مقابله با مشکلات روان شناختی و مصرف سیگار در دانشجویان کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
5
سوران رجبی، عزت دیره، سکینه سالالی (1396) پیش بینی نفوذپذیری اخلاقی بر اساس جهت گیری مذهبی و سرسختی روان شناختی کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
6
سوران رجبی (1396) پیش بینی سلامت روانی پرسنل اداری دانشگاه بر اساس روزه داری در ماه مبارک رمضان کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
7
سوران رجبی (1396) مقایسه ایمان و رفتار مذهبی در افراد با و بدون رضایتمندی زناشویی کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
8
سوران رجبی، مهناز جوکار، ندا نیک پور (1395) بررسی شدت نشانگان ضربه عشق بر اساس نوع رابطه و مهارت های زندگی دانشجویان سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
9
علی پاکیزه، سوران رجبی، مریم قربانی آق بلاغی (1395) مقایسه کیفیت زندگی مادران کودکان اوتیسم، مادران کودکان ناشنوا و مادران کودکان عقب مانده ذهنی سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
10
سوران رجبی (1394) سیستم های مغزی-رفتاری BAS و BIS در بین معتادین کم خطر و پرخطر کنگره بین المللی جامع روانشناسی ایران
11
سوران رجبی (1393) پیش بینی اضطراب امتحان بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت در دانشآموزان تیزهوش کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
12
فریده السادات حسینی، سوران رجبی، موسی جاودان (1393) کیفیت زندگی والدین و نقش آن در شخصیت فکری خودگردان کودکان و دانش آموزان ابتدایی اولین سمینار سراسری یافته های روانشناسی مثبت
13
سوران رجبی (1393) اثربخشی مشاورهی قبل از ازدواج در رضایت زناشویی و همدلی دختران شاهد کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
14
سوران رجبی (1393) مقایسه پنج عامل بزرگ شخصیتی و راهبردهای حل مسأله معتادان خودمعرف و گروه بهنجار کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
15
سوران رجبی (1393) مقایسة زمان واکنش ساده و انتخابی معتادان خودمعرف و گروه بهنجار کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
16
سوران رجبی (1392) مقایسه میزان و علل همسرآزاری در زنان دارای همسر معتاد با گروه بهنجار سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری
17
مهناز آریان منش ، یوسف دهقانی، سوران رجبی (1392) بررسی رابطه ی خلاقیت و هوش معنوی با سلامت روان هنرمندان شهر بوشهر دومین همایش کاربردهای علوم شناختی در شرایط پرتنش
18
یوسف دهقانی، سوران رجبی، مهناز آریان منش (1392) بررسی رابطه ی بین خود کارآمدی، حمایت اجتماعی و اضطراب امتحان با سلامت روان دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر بوشهر دومین همایش کاربردهای علوم شناختی در شرایط پرتنش
19
سوران رجبی (1392) اثربخشی نوروفیدبک در کاهش علایم نارساخوانی ششمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان ایران
20
یوسف دهقانی، سوران رجبی (1392) بررسی رابطه انعطاف پذیری و هوش معنوی و سلامت روانی در بین دانشجویان شهرستان بوشهر ششمین کنگره بین المللی روانپزشکی کودک
21
یوسف دهقانی، سوران رجبی (1392) بررسی مقایسه ای فراشناخت و انگیزه تحصیلی در دانش آموزان دختر و پسر شهری و روستایی ششمین کنگره بین المللی روانپزشکی کودک
22
سوران رجبی، یوسف دهقانی (1392) اثربخشی آرمیدگی به شیوه جاکبسون بر کاهش اضطراب امتحان تیزهوشان ششمین کنگره بین المللی روانپزشکی کودک
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
شفیعی منصورخانی نیلوفر ، سوران رجبی، راضیه خرم آبادی (1399) بررسی اثربخشی ذهن آگاهی بر کارکردهای اجرایی و خلق در دانشجویان مبتلا به افسردگی
16
17
18
19
20
21
محمد جواد میرزایی ، یوسف دهقانی، سوران رجبی (1398) بررسی شیوع اختلالات یادگیری خاص در مدارس ابتدایی کابل
22
23
24
25
منیره خسروی اوریاد ، فریده السادات حسینی، سوران رجبی (1397) بررسی نقش هیجان و تنظیم هیجان در پیشرفت تحصیلی نوجوانان
26
27
28
29
محمدرضا مولا، سوران رجبی، یوسف دهقانی (1397) تأثیر القای خلق مثبت و منفی و اضطراب بر ادراک زمان در زنان و مردان
30
31
32
33
34
35
36
37
38
فارسی اسما، مهناز جوکار، سوران رجبی (1396) مقایسه عملکردهای شناختی در افراد با عشق آتشین و افراد عادی
39
40
41
42
43
کردی طاهره، سوران رجبی، فریده السادات حسینی (1394) بررسی نقش کارکردهای اجرایی و عاطفه مثبت و منفی در تکانشگری نوجوانان
44
45
46
نجمی نژاد مریم ، سوران رجبی، سید موسی گلستانه (1394) بررسی رابطه ی باورهای بیمارگونه خوردن با طرحوارهای ناسازگار اولیه
47
48
49
50
سید بهمن دشتی نژاد ، علی پاکیزه، سوران رجبی (1393) تعالی شخصیت، پیش بینی کننده دلیل گریه و نگرش نسبت به گریه دیگران
51
52
کتاب
1
سوران رجبی، فاطمه جمشیدی (1401) حساسیت زدایی و بازپردازش از طریق حرکات چشم EMDR شابک:978-600-351-183-5
2
فریده السادات حسینی، سوران رجبی، خدیجه علیمرادی، المیرا بساق (1397) بیش فعالی و نقص توجه در بزرگسالان و رهنمودهای بالینی شابک:978-600-460-136-8
3
سوران رجبی (1393) راهنمای عملی روان شناسی آزمایشی شابک:978-600-7544-02-0
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

دروس

سوابق اجرایی

  • مدیر گروه روانشناسی (1396 - 1398)
بیشتر

گالری تصاویر

عكس من