خانه /واحدهای پژوهش و فناوری/هسته پژوهش و فناوری ...
تصویر هسته پژوهشی

هسته پژوهش و فناوری زبان،فرهنگ و شناخت خلیج فارس

(Persian Gulf Language, Culture and Cognition)

تاریخ تصویب : 02-03-1396

دبیر هسته پژوهش و فناوری : فاطمه نعمتی

محورهای اصلی فعالیت واحد پژوهش و فناوری :


- مطالعات زباني و فرهنگي كرانه هاي خليج فارس با هدف توسعه اطلس فرهنگي خليج فارس
- پردازش زبان فارسي نوشتاري و گفتاري و ساير زبانهاي جهان با هدف توسعه هنجارهاي پردازشي فارسي زبانان
- مطالعات تطبيقي و تماسي زبا نها وگويش هاي ايراني با ساير زبانهاي جهان

برنامه واحد پژوهش و فناوری :


1- برگزاري كارگاه هاي تخصصي، سمينارها و نشست هاي مرتبط
2- تهيه اطلس گويش هاي خليج فارس و انتشار آنلاين آن به عنوان بخشي از اطلس زبان هاي ايراني
3- تهيه گنجينه واژگان فارسي و انتشار آن در وب گاه تخصصي
4- تهيه ماتريس فضاي معنايي زبان فارسي
5- تهيه دستور مختصر گويش هاي مورد بررسي و انتشار آن به صورت كتاب و مقاله
6- هدايت فعاليت هاي پژوهشي اعم از پروژه هاي داخلي و بيروني،مقالات كنفرانسي و علمي-پژوهشي در حوزه گويش شناسي و پردازش واژگان
7- هدايت پايان نامه هاي كارشناسي ارشد در موضوعات روانشناسي زبان

نام:  فاطمه نعمتي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه زبان و ادبيات انگليسي
نام:  رسول بلاوي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه زبان و ادبيات عرب
نام:  محمدجواد پورعابد
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه زبان و ادبيات عرب
نام:  حسين حق بين
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي سيستم هاي هوشمند و علوم داده
گروه:  گروه آمار
نام:  زهره ملاكي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه زبان و ادبيات فارسي
نام:  عبدالمحمد موحد
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  -
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه زبان و ادبيات انگليسي
نام:  مهسا هاشمي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه زبان و ادبيات انگليسي
نام:  صادق البوغبيش
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه زبان و ادبيات عرب
صفحه شخصی: 
نام:  مسعود محمدي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس:  -
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه زبان و ادبيات عرب
صفحه شخصی: 
نام:  آنونبي اريك
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  -
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 
نام:  دينا الزركا
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  -
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 
نام:  فاطمه كرم پور
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  -
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 
نام:  بابك نيك ذات
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  -
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 
نام:  جفري هيگ
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  -
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه زبان و ادبيات انگليسي
صفحه شخصی: 
نام:  كريس وستبري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  -
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 
نام:  سيده فاطمه علوي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  -
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 

فعالیت پژوهشی

فعالیت‌های پژوهشی


پژوهشی با مشارکت این واحد پژوهش و فناوری ثبت نشده‌است!