هسته پژوهش و فناوری مغز و شناخت

خانه /واحدهای پژوهش و فناوری/هسته پژوهش و فناوری مغز و ...

(-)


تاریخ تصویب : 16-02-1399

دبیر هسته پژوهش و فناوری : راضیه خرم آبادی


محورهای اصلی فعالیت واحد پژوهش و فناوری :
1- علوم شناختي 2- روانشناسي شناختي 3- توانبخشي شناختي 4- هوش مصنوعي 5- زبان شناسي شناختي 6- بازاريابي عصبي شناختي 7- تعليم و تربيت شناختي 8- مدل سازي محاسباتي شناختي 9- اقتصاد شناختي 10- علوم دفاع شناختي


برنامه واحد پژوهش و فناوری :
• بررسي شناخت، هيجان و خودتنظيمي در رفتارهاي اعتيادي • كاركردهاي اجرايي و تهي شدگي خود و روابط خارج از ازدواج ( خيانت زناشويي) • اثربخشي ابزارهاي تكنولوژيك در ارزيابي اختلالات روانشناختي و درمان آنها • به كارگيري ابزارهاي شناختي در توانبخشي شناختي اختلالات ( آلزايمر، ميگرن، بيش فعالي، اتيسم و...) • بررسي شيوه هاي ارتقاء شناختي در جمعيت هاي مختلف باليني و غير باليني • ارزيابي شناختي و ارتقاء شناختي در كودكان • مطالعات در زمينه تعليم و تربيت و آموزش شناختي • سوگيري شناختي و اثرات آن بر ابعاد مختلف شخصيتي • مطالعات شناختي در حيطه تعارضات زوجي و درمان هاي خانواده محور • مطالعات شناختي در حيطه كارآفريني و بازاريايي عصبي • ساخت و طراحي ابزارها و بازي هاي شناختي و بررسي اثربخشي آن در بهبود كاركرهاي اجرايي • شناخت اجتماعي


نام:  علي پاكيزه
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه روان شناسي
نام:  راضيه خرم آبادي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  بوشهر. دانشگاه خليج فارس. دانشكده ادبيات و علوم انساني
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه روان شناسي
نام:  حجت قيمت گر
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي سيستم هاي هوشمند و علوم داده
گروه:  گروه مهندسي برق
نام:  احمد كشاورز
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي سيستم هاي هوشمند و علوم داده
گروه:  گروه مهندسي برق
نام:  افسانه مرادي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه روان شناسي
نام:  عبدالمجيد مصلح
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  بوشهر، دانشگاه خليج فارس، دانشكده كسب و كار و اقتصاد
دانشکده:  دانشكده كسب و كار و اقتصاد
گروه:  گروه مديريت بازرگاني
نام:  زعيمه نعمت الهي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده كسب و كار و اقتصاد
گروه:  گروه مديريت بازرگاني

لیست پژوهش‌های مشارکت‌کننده با این واحد :

پژوهشی با مشارکت این واحد پژوهش و فناوری ثبت نشده‌است!