خانه /واحدهای پژوهش و فناوری/هسته پژوهش و فناوری تکثیر و ...
تصویر هسته پژوهشی

هسته پژوهش و فناوری تکثیر و پرورش آبزیان دریایی

(Marine aquatics aquaculture)

تاریخ تصویب : 24-11-1396

دبیر هسته پژوهش و فناوری : وحید مرشدی

-

محورهای اصلی فعالیت واحد پژوهش و فناوری :


- رفع محدوديتهاي توليد انبوه لارو ماهيان دريايي با تاكيد بر گونه هاي بومي از دو طريق:
* بالا بردن بازماندگي لارو ماهيان دريايي از طريق غني سازي غذاي زنده با اسيدهاي چرب و اسيدهاي آمينه
* بهينه سازي دستورالعمل تغيير جيره غذايي لارو ماهيان دريايي از غذاي زنده به جيره خشك فرموله
- بهينه سازي تكثير مصنوعي ماهيان تجاري دريايي از جمله سي باس آسيايي، شانك، صبيتي و سوكلا
- استفاده از جايگزين هاي گياهي مانند جلبك هاي دريايي و ساير مكمل ها در جيره غذايي ماهيان دريايي به منظور افزايش كارايي و كاهش هزينه غذا

برنامه واحد پژوهش و فناوری :


بهينه سازي شرايط تكثير و توليد انبوه لارو آبزيان دريايي با تاكيد بر گونه هاي تجاري خليج فارس

نام:  محمود نفيسي بهابادي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم و فناوري نانو و زيستي
گروه:  گروه علوم شيلاتي
نام:  اكبر عباس زاده
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس:  -
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 
نام:  انريك جيزبرت
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  -
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 
نام:  منصور طرفي موزان زاده
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس:  -
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 
نام:  شيرين حامدي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس:  -
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 
نام:  ناصر آق
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس:  -
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: