خانه /واحدهای پژوهش و فناوری/گروه پژوهش و فناوری محیط زیست ...
تصویر هسته پژوهشی

گروه پژوهش و فناوری محیط زیست و تغییرات اقلیم

(-)

تاریخ تصویب : 23-03-1401

مدیر گروه پژوهش و نوآوری : علی محمد صنعتی

-

محورهای اصلی فعالیت واحد پژوهش و فناوری :


-

برنامه واحد پژوهش و فناوری :


-

نام:  هانا اعتمادي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  -
دانشکده:  پژوهشكده خليج فارس
گروه:  گروه محيط زيست
نام:  علي محمد صنعتي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  پژوهشكده خليج فارس
گروه:  گروه محيط زيست
نام:  اسماعيل عباسي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه خليج فارس، بوشهر، ايران
دانشکده:  پژوهشكده خليج فارس
گروه:  گروه محيط زيست
نام:  امير فرخ نژاد
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  بوشهر - خيابان شهيد ماهيني
دانشکده:  پژوهشكده خليج فارس
گروه:  گروه محيط زيست

فعالیت پژوهشی

فعالیت‌های پژوهشی


پژوهشی با مشارکت این واحد پژوهش و فناوری ثبت نشده‌است!