خانه /واحدهای پژوهش و فناوری/هسته پژوهش و فناوری ارزشیابی ...
تصویر هسته پژوهشی

هسته پژوهش و فناوری ارزشیابی و ارتقای آموزش و یادگیری زبان انگلیسی

(-)

تاریخ تصویب : 07-04-1401

دبیر هسته پژوهش و فناوری : نسیم قنبری

-

محورهای اصلی فعالیت واحد پژوهش و فناوری :


- بررسي نقش فناوري در بهبود و ارتقاي ارزشيابي مهارت هاي زبان انگليسي در دانشگاه
-  ارزشيابي و اعتباريابي آزمون بسندگي زبان انگليسي دانشگاه
- بررسي نقش متغيرهاي رواني-زباني در آموزش، يادگيري و ارزشيابي مهارت هاي زبان انگليسي

برنامه واحد پژوهش و فناوری :


- طرح هاي پژوهشي داخلي و برون دانشگاهي
- مقاله­ هاي علمي بين المللي
- پايان نامه
- پايان نامه هاي مشترك بين المللي
- ترجمه كتاب
- كارگاه هاي تخصصي/ سمينار

نام:  نسيم قنبري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه زبان و ادبيات انگليسي
نام:  عباس عباسي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه زبان و ادبيات انگليسي
نام:  سيما نوروزي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  مربی
آدرس:  بوشهر-خيابان شهيد ماهيني -دانشگاه خليج فارس
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه زبان و ادبيات انگليسي
نام:  زهره سهرابي شكفتي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس:  -
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه زبان و ادبيات انگليسي
صفحه شخصی: 
نام:  پريسا عبدالرضاپور
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  -
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 
نام:  نسيم حيدري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس:  -
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 
نام:  مرضيه رزمي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس:  -
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 

فعالیت پژوهشی

فعالیت‌های پژوهشی


پژوهشی با مشارکت این واحد پژوهش و فناوری ثبت نشده‌است!