خانه /واحدهای پژوهش و فناوری/گروه پژوهش و فناوری کنترل و ...
تصویر هسته پژوهشی

گروه پژوهش و فناوری کنترل و پایش هوشمند

(Intelligent Control and Monitoring)

تاریخ تصویب : 11-12-1402

مدیر گروه پژوهش و نوآوری : امین ترابی جهرمی

در تاریخ 1402/12/11 تبدیل هسته پژوهش و فناوری "سامانه های پرسرعت پردازش سیگنال" به گروه پژوهش و فناوری "کنترل و پایش هوشمند" با دبیری دکتر امین ترابی جهرمی، عضو محترم هیأت علمی گروه مهندسی برق، بررسی و مورد موافقت قرار گرفت. تاریخ هسته 1398/03/27 می باشد.

محورهای اصلی فعالیت واحد پژوهش و فناوری :


1-      سامانه هاي كنترل ديجيتال و ناوبري هوشمند و چند عاملي

2-      سامانه هاي  كنترل و پايش وضعيت مبتني بر اينترنت اشياء

3-      پياده سازي الگوريتمهاي كنترل و پايش وضعيت مبتين بر هوش مصنوعي بر روي سخت افزارهاي مناسب پردازش بر روي لبه (Edge Computing)

4-      طراحي، ساخت و تحليل سامانه هاي پردازشي مبتني بر تراشه هاي با قابليت پيكربندي مجدد (FPGA)

5-      طراحي سامانه هاي نرم افزاري و سخت افزاري با تكيه بر علم داده

6-     سامانه هاي مقاوم در برابر خرابي و مهندسي قابليت اطمينان


برنامه واحد پژوهش و فناوری :


  • طراحي و ساخت سامانه هاي كنترل هوشمند، چند عاملي و داده محور
  • مدلسازي و طراحي سيستمهاي داراي قابليت پايش برخط، پيش بيني خرابي و تخمين طول عمر با تكيه بر تحليل داده هاي محيطي
  • مدلسازي و شبيه سازي و تحليل و طراحي سيستمهاي كنترلي و مخابراتي مبتني بر پردازنده هاي قابل پيكره بندي مجدد
  • پياده سازي الگوريتمهاي پركاربرد كنترلي و مخابراتي و بررسي امكان به روز رساني آنها با رويكرد مقاوم سازي در برابر نقص
  • توسعه ي محصولات فناورانه با رويكرد IoT، كنترل ديجيتال و هوشمند سازي
  • توسعه ي فعاليتهاي مبتني بر مهندسي قابليت اطمينان

نام:  امين ترابي جهرمي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي سيستم هاي هوشمند و علوم داده
گروه:  گروه مهندسي برق
نام:  حسين حق بين
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي سيستم هاي هوشمند و علوم داده
گروه:  گروه آمار
نام:  رضا ديانت
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي سيستم هاي هوشمند و علوم داده
گروه:  گروه مهندسي برق
نام:  ولي اله غفاري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  دانشگاه خليج فارس
دانشکده:  دانشكده مهندسي سيستم هاي هوشمند و علوم داده
گروه:  گروه مهندسي برق
نام:  الهام يوسفي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي سيستم هاي هوشمند و علوم داده
گروه:  گروه مهندسي برق
صفحه شخصی: 
نام:  مصطفي دشتي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  مربی
آدرس: 
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 
نام:  محمد دقت
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 
نام:  بهنام زاهدي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  مربی
آدرس: 
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 
نام:  بهروز صفري نژاديان
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استاد
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي سيستم هاي هوشمند و علوم داده
گروه:  گروه مهندسي برق
صفحه شخصی: 
نام:  نسرين طاهري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 
نام:  محمد موذني
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 
نام:  روزبه اسد
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  مربی
آدرس: 
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: