خانه /واحدهای پژوهش و فناوری/هسته پژوهش و فناوری سامانه ...
تصویر هسته پژوهشی

هسته پژوهش و فناوری سامانه های پرسرعت پردازش سیگنال

(High Speed Signal Processing Systems (HS2PS))

تاریخ تصویب : 27-03-1398

دبیر هسته پژوهش و فناوری : امین ترابی جهرمی

محورهای اصلی فعالیت واحد پژوهش و فناوری :


- مدلسازي و شبيه سازي و تحليل سيستم هاي مبتني بر پردازنده هاي قابل پيكره بندي مجدد
- پياده سازي الگوريتم هاي پركاربرد در صنايع مختلف بر FPGA و امكان بروز رساني آنها با رويكرد مقاوم سازي در برابر نقص
- مدلسازي و طراحي سيستم هاي داراي قابليت پايش برخط، پيش بيني خرابي و تخمين طول عمر
- پياده سازي الگوريتم هاي كدينگ كانال و پردازش سيگنال و تصوير بر روي FPGA ها

برنامه واحد پژوهش و فناوری :


• مدلسازي و شبيه سازي و تحليل سيستمهاي مبتني بر پردازنده هاي قابل پيكره بندي مجدد
• پياده سازي الگوريتمهاي پركاربرد در صنايع مختلف بر FPGA و امكان بروز رساني آنها با رويكرد مقاوم سازي در برابر نقص
• بررسي تامين امنيت محيط هاي مختلف با استفاده از پردازش تصاوير IR و مرئي با رويكرد IoT
• مدلسازي و طراحي سيستمهاي داراي قابليت پايش برخط، پيش بيني خرابي و تخمين طول عمر
• پياده سازي الگوريتمهاي كدينگ كانال و پردازش سيگنال و تصوير بر روي FPGA ها

نام:  امين ترابي جهرمي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي سيستم هاي هوشمند و علوم داده
گروه:  گروه مهندسي برق
نام:  رضا ديانت
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي سيستم هاي هوشمند و علوم داده
گروه:  گروه مهندسي برق