خانه /واحدهای پژوهش و فناوری/هسته پژوهش و فناوری ورزش ، ...
تصویر هسته پژوهشی

هسته پژوهش و فناوری ورزش ، تغذیه و تندرستی خلیج فارس

(Persian Gulf Sports, Nutrition and Health)

تاریخ تصویب : 15-07-1399

دبیر هسته پژوهش و فناوری : عبدالصالح زر

محورهای اصلی فعالیت واحد پژوهش و فناوری :


- مطالعه در زمينه گياهان دارويي و ورزش بر سلامت انسان
- مطالعه در زمينه مزاج و عملكرد ورزشي
- مطالعه در زمينه اثر ورزش بر سلامت جامعه

برنامه واحد پژوهش و فناوری :


1- مطالعه در زمينه تاثير ورزش و تغذيه بر سلامت انسان
2- مطالعه در زمينه گياهان دارويي و ورزش بر سلامت انسان
3- مطالعه در زمينه مزاج و عملكرد ورزشي
4- مطالعه در زمينه اثر ورزش بر سلامت جامعه

نام:  عبدالصالح زر
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه علوم ورزشي
صفحه شخصی:  http://research.pgu.ac.ir/~AZar/
نام:  حميدرضا صادقي پور
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه علوم ورزشي
نام:  فاطمه احمدي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس:  -
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 
نام:  محمد مسافري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  -
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 
نام:  محمدامين صفري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس:  -
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 

فعالیت پژوهشی

فعالیت‌های پژوهشی


پژوهشی با مشارکت این واحد پژوهش و فناوری ثبت نشده‌است!