خانه /واحدهای پژوهش و فناوری/گروه پژوهش و فناوری ورزش ، ...
تصویر هسته پژوهشی

گروه پژوهش و فناوری ورزش ، تغذیه و تندرستی خلیج فارس

(Persian Gulf Sports, Nutrition and Health)

تاریخ تصویب : 18-02-1403

مدیر گروه پژوهش و نوآوری : عبدالصالح زر

در تاریخ 1403/02/18 تبدیل هسته پژوهش و فناوری "ورزش ، تغذیه و تندرستی" به گروه پژوهش و فناوری "ورزش ، تغذیه و تندرستی" با دبیری دکتر عبدالصالح زر، عضو محترم هیأت علمی گروه تربیت بدنی، بررسی و مورد موافقت قرار گرفت. تاریخ ایجاد هسته 1399/07/15 می باشد.

محورهای اصلی فعالیت واحد پژوهش و فناوری :


 بررسي اثرات انواع  فعاليت بدني  و تغذيه  بر تندرستي  و سلامت  اقشار مختلف جامعه و ارائه راهكار تندرستي

برنامه واحد پژوهش و فناوری :


 1) تاثير انواع مختلف گياهان دارويي به همراه ورزش بر سلامتي افراد

2) تاثير انواع مختلف گياهان داوريي بر عملكرد ورزشي  ورزشكاران رشته هاي مختلف

3) طراحي نرم افزار  سلامت محور در حيطه ورزش و تغذيه براي گروه هاي خاص

4) بررسي وضعيت تغذيه و فعاليت بدني و تاثير آن بر سلامت افراد گروه هاي خاص


نام:  عبدالصالح زر
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه علوم ورزشي
صفحه شخصی:  http://research.pgu.ac.ir/~AZar/
نام:  حميدرضا صادقي پور
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه علوم ورزشي
نام:  فاطمه احمدي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس:  -
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 
نام:  محمدمهدي خالقي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه علوم ورزشي
صفحه شخصی: 
نام:  روح اله رنجبر
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 

فعالیت پژوهشی

فعالیت‌های پژوهشی


پژوهشی با مشارکت این واحد پژوهش و فناوری ثبت نشده‌است!