خانه /واحدهای پژوهش و فناوری/گروه پژوهش و فناوری انگیزش در ...
تصویر هسته پژوهشی

گروه پژوهش و فناوری انگیزش در تعلیم و تربیت

(-)

تاریخ تصویب : 18-02-1403

مدیر گروه پژوهش و نوآوری : سید موسی گلستانه

در تاریخ 1403/02/18 تبدیل هسته پژوهش و فناوری "انگیزش در تعلیم و تربیت" به گروه پژوهش و فناوری "انگیزش در تعلیم و تربیت" با دبیری دکتر سید موسی گلستانه، عضو محترم هیأت علمی گروه روانشناسی، بررسی و مورد موافقت قرار گرفت. تاریخ ایجاد هسته 1396/03/23 می باشد.

محورهای اصلی فعالیت واحد پژوهش و فناوری :


1-     طراحي مداخلات انگيزشي

2-     اجراي مداخلات انگيزشي

3-     اجراي طرح هاي تحقيقاتي در سطح ملي و استاني در حوزه هاي انگيزش

4-     نگارش كتاب هاي انگيزشي

5-     ترجمه كتاب ها و منابع بين المللي انگيزش

6-     برگزاري كارگاه هاي مختلف استاني و كشوري در حوزه انگيزش


برنامه واحد پژوهش و فناوری :


 1-        طراحي و اجراي مداخلات نوين انگيزشي

2-         برگزاري كارگاه هاي مختلف در حوزه انگيزش

3-         تربيت كادر متخصص در حوزه انگيزش

4-        اجراي طرح هاي تحقيقاتي، مقالات پژوهشي، اقدامات درماني براي كل كشور و بويژه  جامعه هدف استان بوشهر

5-        توليد يك محصول فن آورانه در حوزه انگيزش

6-  ايجاد يك شركت

7-         نگارش كتاب هاي انگيزشي و ترجمه كتابهاي موثر بين المللي در اين حوزه تخصصي

8-         چاپ مقالات بين المللي و ملي


نام:  سيد موسي گلستانه
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه روان شناسي
نام:  علي پاكيزه
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه روان شناسي
نام:  فريده السادات حسيني
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه روان شناسي
نام:  صادق حكمتيان فرد
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس:  -
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه روان شناسي
صفحه شخصی: 
نام:  فرحناز دهقاني
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه روان شناسي
صفحه شخصی: 
نام:  ليلا كامران
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه روان شناسي
صفحه شخصی: 
نام:  علي موسويان
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه روان شناسي
صفحه شخصی: 
نام:  فاطمه نعمتي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه روان شناسي
صفحه شخصی: