خانه /واحدهای پژوهش و فناوری/گروه پژوهش و فناوری ...
تصویر هسته پژوهشی

گروه پژوهش و فناوری نانوبیوفیزیک

(Nanobiophysics)

تاریخ تصویب : 18-07-1402

مدیر گروه پژوهش و نوآوری : حسین نیک منش

-

محورهای اصلی فعالیت واحد پژوهش و فناوری :


- ساخت و مشخصه يابي نانومواد مغناطيسي و كاربردهاي آن در زيست فناوري، پزشكي، صنايع
- ساخت كيت استخراج DNA ، RNA بر پايۀ نانو ساختارها
- مطالعه و ساخت پوشش هاي جاذب امواج ماكروويو
- دارورساني هدفمند و درمان سرطان با استفاده از فناوري نانو

برنامه واحد پژوهش و فناوری :


1. ساخت و مشخصه يابي نانومواد مغناطيسي و كاربردهاي آن در زيست فناوري و صنايع
2. توليد پوشش هاي جاذب امواج ماكروويو
3. درمان سرطان و دارورساني هدفمند با استفاده از فناوري نانو
4. توليد و ساخت كيت استخراج DNA بر پايه ي نانوساختارها
5. و به صورت كلي به كارگيري نانوساختارها و مواد هوشمند در كاربردهاي پزشكي (درمان و تصويربرداري)، صنايع (سنسورهاي مغناطيسي، جذب امواج رادار، آشكارسازي)

نام:  حسين نيك منش
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم و فناوري نانو و زيستي
گروه:  گروه فيزيك
نام:  اميرحسين احمدي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم و فناوري نانو و زيستي
گروه:  گروه علوم زيستي
نام:  عليرضا حسني نژاد
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استاد
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم و فناوري نانو و زيستي
گروه:  گروه شيمي
نام:  پويا منشور
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم و فناوري نانو و زيستي
گروه:  گروه فيزيك
نام:  كاوه بقايي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  -
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: