مشخصات پژوهش

خانه /تاثیر کاربرد برگی پوترسین و ...
عنوان تاثیر کاربرد برگی پوترسین و اسید هیومیک بر رشد رویشی و عملکرد کمی و کیفی توت فرنگی در کشت بدون خاک
نوع پژوهش پایان‌نامه
کلیدواژه‌ها pot resin
چکیده foliage applied of pot resin and hiuomic acid on vegetation growth
پژوهشگران سحر اشعری (دانشجو)، ساسان راستگو (استاد راهنما)، محمدامین کهن مو (استاد مشاور)، ملک حسین شهریاری (استاد مشاور)