مشخصات پژوهش

خانه /بررسی تنوع ژنتیکی 'گونه های ...
عنوان بررسی تنوع ژنتیکی 'گونه های مختلف بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) با استفاده از نشانگر مولکولیAFLP و برخی از مهم ترین خصوصیات مورفولوژیک و فیتوشیمیایی
نوع پژوهش پایان‌نامه
کلیدواژه‌ها 545
چکیده 0
پژوهشگران فرشته احمدی (دانشجو)، محمد مدرسی (استاد راهنما)، محمدامین کهن مو (استاد راهنما)، سیدجواد حسینی (استاد مشاور)، احمد قاسمی (استاد مشاور)