مشخصات پژوهش

خانه /ارزیابی روابط تجربی افت فشار ...
عنوان ارزیابی روابط تجربی افت فشار در چاه های تولیدی یک میدان گاز میعانی
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران رضا آذین (نفر اول)، شهریار عصفوری (نفر دوم)، رباب چاهشوری (نفر سوم)، محمدحسین حیدری سورشجانی (نفر چهارم)، شهاب گرامی (نفر پنجم)