مشخصات پژوهش

خانه /مدلسازی تعادل فازی بخار مایع ...
عنوان مدلسازی تعادل فازی بخار مایع مخلوطهای اروماتیکی حاوی ان فورمیل مورفولین با استفاده از معادله حالت مکعبی به اضافه تجمعی CPA
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران امیرعباس ایزدپناه (نفر اول)، شهریار عصفوری (نفر دوم)، حسین محمود جانلو (نفر سوم)