مشخصات پژوهش

خانه /در جستجوی رویکرد مدیریت دانش ...
عنوان در جستجوی رویکرد مدیریت دانش در محیطهای آموزش مهندسی: مطالعه موردی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خلیج فارس
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران قاسم سلیمی (نفر اول)، رضا آذین (نفر دوم)، علی پاکیزه (نفر سوم)، امید مهدیه (نفر چهارم)