مشخصات پژوهش

خانه /سمیت تدخینی اسانس پنج گونه ...
عنوان سمیت تدخینی اسانس پنج گونه گیاه دارویی روی سوسک شیره خوار خرما Carpophilus hemipterus (Linnaeus) (Coleoptera: Nitidulidae)و شناسایی ترکیبات شیمیایی آنها
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران فریبا سهرابی (نفر اول)، محمدامین کهن مو (نفر دوم)، فاطمه جمالی (نفر سوم)