مشخصات پژوهش

خانه /شبیه سازی مبدل حرارتی شامل ...
عنوان شبیه سازی مبدل حرارتی شامل صفحات DEP به عنوان مواد تغییر فاز به کمک دینامیک سیالات محاسباتی
نوع پژوهش پایان‌نامه
کلیدواژه‌ها مواد تغییر فاز، شبیه سازی، مبدل حرارتی
چکیده ذخیره سازی انرژی گرمایی به صورت گرمای نهان، به دلیل فراهم کردن چگالی بالای ذخیره انرژی مورد توجه قرار گرفته است که یکی از راه های ذخیره انرژی بدین صورت توسط مواد تغییر فاز (PCM) صورت می گیرد. استفاده از آن ها در ساختمان ها سبب کاهش نوسانات حرارتی می شود. در کار حاضر شبیه سازی صفحات نازکی به نام DEP (Dupont Energain Panels) که شامل پوسته ای پلیمری است و در مرکز آن ماده تغییر فاز قرار دارد، صورت گرفته است. از این صفحات نازک در دیواره ساختمان استفاده می شود. برای بررسی راحت تر، در کار آزمایشگاهی ده عدد از این صفحات را درون محفظه ای قرار دادند و یکبار هوای گرم 33 درجه سانتی گراد (مطابق دمای روز) و بار دیگر هوای سرد 7 درجه سانتی گراد (مطابق دمای شب) از روی آن ها عبور دادند و عملکرد حرارتی صفحات مورد بررسی قرار گرفته است. شبیه سازی با کار آزمایشگاهی اعتبارسنجی شد.
پژوهشگران نجمه آتشی (دانشجو)، احمد جامه خورشید (استاد راهنما)، احمد آذری (استاد راهنما)، محمدمهدی فرید (استاد مشاور)