مشخصات پژوهش

خانه /روایت موفقیت تعاونی جهان خرما
عنوان روایت موفقیت تعاونی جهان خرما
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده یکی از مهمترین اقداماتی که در سالهای اخیر در بسیاری از کارخانه ها، ادارات و نهادها مرسوم شده، تهیه و ثبت تاریخ شفاهی آن شرکت، کارخانه، اداره و نهاد است. این کار به منظور ثبت تجربیات به دست آمده و بایگانی آن برای پرهیز از تکرار اشتباهات و همچنین برای دیده شدن تلاش همه اجزای سازمان در کسب موفقیت است. اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز به همین منظور برنامه تاریخ شفاهی تعاونی های موفق و روایت این موفقیت را در دستور کار قرار داده است. طرح پیش رو شامل روایت موفقیت شرکت تعاونی جهان خرما است. این تعاونی که در استان بوشهر قرار دارد، در حوزه تولید الکل طبی فعالیت می کند. نتایج این روایت نشان می دهد، نزدیکی به بازار ماده اولیه، نزدیکی به بازارهای هدف و ایده های خلاقانه بعلاوه ارتباط همدلانه میان کارکنان و مدیران از عوامل موفقیت این تعاونی بوده است.
پژوهشگران حسن الهیاری (نفر اول)
نوع طرح برون دانشگاهی
کارفرما یا ارگان تامین‌کننده اعتبار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر
زمان شروع طرح 1399-11-08
زمان خاتمه طرح 1399-12-12
مدت‌زمان مصوب 1
فایل پوستر دانلود