مشخصات پژوهش

خانه /تدوین برنامه جامع مدیریت آب ...
عنوان تدوین برنامه جامع مدیریت آب دانشگاه خلیج فارس
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها دانشگاه سبز، برنامه جامع، دانشگاه خلیج فارس، مدیریت آب
چکیده مدیریت آب یکی از مهمترین مباحث مقابله با بحران کم آبی و پدیده شوم خشکسالی خواهد بود. در این مقوله تدوین برنامه جامع مدیریت آب با دو رویکرد کوتاه مدت و بلندمدت در راستای تأمین آب از منابع گوناگون و مصرف آن در بخش های مختلف، یکی از مهمترین و موثرترین راه کارها خواهد بود. در این برنامه، تأمین منابع آب و استفاده از پساب بررسی و دیدگاه های بخش هایی ازجمله الگوی کشت، محیط زیست و منابع طبیعی لحاظ می شود. با افزایش آگاهی نسبت به اهمیت پایداری و نگرانی های زیست محیطی، هم اکنون دانشگاه ها نقشی مهم در توسعه پایداری دارند، و به همین دلیل مفهوم دانشگاه سبز توسط تعداد بسیار زیادی از دانشگاه های سراسر جهان مورد توجه قرار گرفته است. در میان معیارهای متعددِ مورد توجه در ایجاد دانشگاه سبز، می توان به معیار مدیریت مصرف آب اشاره کرد. استفاده بهینه از آب با در نظر گرفتن موارد مختلفی می تواند صورت گیرد. در این طرح راهکاهایی برای مدیریت بهینه مصرف آب با هدف کاهش مصرف ارائه خواهد شد. باید به این نکته توجه کرد که سرمایه گذاری در زمینه مدیریت مصرف آب، باعث کاهش هزینه ها به صورت قابل توجه در دراز مدت نیز خواهد شد و دانشگاه می تواند در مسیر پایداری گام های مؤثری بردارد. در این پژوهش، مولفه های مربوط به منابع آبی موجود در دانشگاه بررسی و شناسایی و اثر آنها را بر امنیت آبی دانشگاه مطالعه خواهد شد.
پژوهشگران سید حامد معراجی (نفر اول)، علی دیندارلو (همکار)، امین محمودی (همکار)
نوع طرح درون دانشگاهی
کارفرما یا ارگان تامین‌کننده اعتبار
زمان شروع طرح 1401-03-28
زمان خاتمه طرح 1401-08-04
مدت‌زمان مصوب 8
فایل پوستر دانلود