مشخصات پژوهش

خانه /بررسی تاثیر بکارگیری مجرای ...
عنوان بررسی تاثیر بکارگیری مجرای عرضی در بدنه موج شکن شناور به روش عددی
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها موج شکن شناور مجرای عرضی ضریب انتقال موج نمودار RAO
چکیده موج شکن های شناور جایگزینی مناسب برای موج شکن های موسوم پایه ثابت محسوب می شوند که علاوه بر دارا بودن هدف اصلی حفاظت ساحل در برابر امواج، ارتباط آبی بین دریا و ناحیه حفاظت شده را نیز حفظ می کنند. محققین برای افزایش کارایی و افزایش محدوده عملکرد موج شکن های شناور، تحقیقات بسیاری بر روی پارامترهای تاثیرگذار آن ها انجام داده اند. در این پژوهش نیز به منظور بهبود عملکرد موج شکن شناور مستطیلی، تاثیر بکارگیری مجاری عرضی مستقیم با شکل سطح مقطع مستطیلی و مجاری عرضی با طرح هندسی الگو گرفته از شیر تسلا بر عملکرد موج شکن شناور با استفاده از نرم افزار ANSYS AQWA مورد بررسی قرار گرفته شده است. در این مدلسازی، موج شکن های شناور با ارتفاع 4 متر و عمق غوطه وری 2 متر تحت تاثیر امواجی با ارتفاع 1 متر و در بازه پریود های موج (3تا8) ثانیه مورد آنالیز قرار گرفتند. نتایج نشان داد که به نسبت مدل موج شکن شناور مستطیلی در پریود (3تا8) ثانیه، بکارگیری مجرای مستقیم در بدنه ی موج شکن شناور مستطیلی تا مقدار میانگین 9/20 % و بکارگیری مجرای با طرح هندسی الگو گرفته از شیر تسلا در بدنه موج شکن شناور مستطیلی تا میزان میانگین 3/20 % عملکرد سازه را بهبود می بخشد.
پژوهشگران سامان یوسفی (نفر اول)، امین محمودی (نفر دوم)، سجاد حاجی زاده (نفر سوم)