مشخصات پژوهش

خانه /حذف کک از طریق شبکه خطوط ...
عنوان حذف کک از طریق شبکه خطوط تزریق ذرات به محفظه احتراق کوره
نوع پژوهش ابداع
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران احمد آذری (نفر اول)، روح اله فاتحی (نفر دوم)، سیده مینا امیرسادات (نفر سوم)، سید علی اطیابی (نفر چهارم)، حسین تابش نژاد (نفر پنجم)، محمد مهدی صاحبی فرد (نفر ششم به بعد)، قدیانلو فرهاد (نفر ششم به بعد)، رشید نصیری (نفر ششم به بعد)