مشخصات پژوهش

خانه /ساخت آشکارساز هسته ای پرتوهای ...
عنوان ساخت آشکارساز هسته ای پرتوهای گاما با استفاده از ضایعات ماهی مرکب
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها آشکار ساز هسته ای- پرتو گاما- ماهی مرکب
چکیده این طرح که شامل دو مرحله است : استفاده از استخوان ماهی مرکب خالص شده و تولید نانوذرات آن و بررسی خواص دزیمتری آن برای ساخت دزیمتر های حساس محیطی و فردی استفاده از استخوان ماهی مرکب به عنوان ماده طبیعی، ارزان و در دسترس به عنوان ماده اولیه سایر ترکیبات کلسیم جهت ساخت نانوذرات و ذرات و بررسی خواص دزیمتری آن برای ساخت دزیمتر های حساس محیطی و فردی به طور خلاصه ابتدا با جمع آوری استخوان ماهی مرکب از ساحل خلیج فارس و خالص سازی آن به کربنات کلسیم با درجه خلوص بالا دست یافته و سپس ضمن بررسی خواص دزیمتری این ماده از آن به عنوان پایه ساخت سایر نانوذرات کلسیم دار استفاده می کنیم. با وارد کردن ناخالصی های متفاوت به ساختار مواد ساخته شده آنها را با پرتوهای یونیزان از جمله گاما در دزهای مختلف پرتو دهی کرده و منحنی تابش ترمولومینسانس آنها را بررسی میکنیم. با تغییر عوامل محیطی آزمایش و نوع و مقدار ناخالصی در استخوان ماهی مرکب شرایط بهینه برای دستیابی به یک ماده حساس به پرتوهای گاما جهت استفاده در صنایع هسته ای و پزشکی را بدست می آوریم.
پژوهشگران محسن محرابی (نفر اول)، امیرحسین احمدی (همکار)، حسین نیک منش (همکار)
نوع طرح برون دانشگاهی
کارفرما یا ارگان تامین‌کننده اعتبار بنیاد ملی نخبگان
زمان شروع طرح 1400-10-01
زمان خاتمه طرح 1401-06-31
مدت‌زمان مصوب 8
فایل پوستر دانلود