مشخصات پژوهش

خانه /برآورد نرخ کرنش در زاگرس ...
عنوان برآورد نرخ کرنش در زاگرس میانی به کمک مشاهدات GPS
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها زاگرس، ژئودزی، نرخ کرنش، لرزه خیزی، زمین ساخت
چکیده امروزه با ظهور ژئودزی فضایی یک منبع جدید از اطلاعات در مورد میزان فعالیت زمین لرزه ها به دست آمده است. ژئودزی فضایی به وسیله سنجش مدل ها و اندازه گیری نرخ استرین زمین ساختی که زمین لرزه ها ایجاد می کنند، نرخ فعالیت را پیش بینی می کند. مقدار نرخ استرین به کمک نرم افزار متلب استخراج گردید و با میان یابی به روش نزدیک ترین همسایگی، برای هر سلول در زاگرس میانی به عنوان یک منطقه فعال زمین ساختی برآورد شده است. سپس مقدار نرخ گشتاور ژئودتیک برای هر سلول محاسبه شده است. این مقدار در بخش هایی از غرب استان فارس و استان بوشهر و همچنین بخش های غربی استان هرمزگان بیشتر می باشد. پهنه بندی صورت گرفته برای نرخ گشتاور ژئودتیک نشان دهنده آن است که در بخش های جنوبی این نرخ به طرز معناداری بیشتر از بخش های شمالی زاگرس می باشد که نشان می دهد در این مناطق انرژی بیشتری وجود دارد و لذا می تواند از خطر لرزه خیزی بالاتری در آینده برخوردار باشد.
پژوهشگران عبدالخالق واعظی فرد (نفر اول)، سعید زارعی (نفر دوم)، شبیر اشکپور مطلق (نفر سوم)، سید رضا منصوری (نفر چهارم)