مشخصات پژوهش

خانه /تولید پروتئین نوترکیب T7 ...
عنوان تولید پروتئین نوترکیب T7 پلیمراز با هدف تهیه کیت in vitro transcription
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها بیان پروتئین، فاژ T7، نوترکیب، رونویسی در شیشه
چکیده نسخه برداری از DNA در خارج از سلول یکی از تکنیک های مولکولی است که اساس تعدادی از کیت های آزمایشگاهی تجاری را تشکیل می دهد. در حقیقت کیت های نسخه برداری خارج سلولی اجازه ساخت هر مولکول RNA ای را با هر توالی از روی قطعات DNA با طول متفاوت در مقادیر میکرو تا میلی گرم میسر می کند. اساس عملکرد این کیت ها آنزیمی به نام T7 RNA پلیمراز است که قادر است با شناسایی توالی راه انداز اختصاصی خود هر توالی DNA که در پایین دست آن قرار گرفته است را رونویسی کند. با توجه به کاربرد رو به رشد این کیت ها از جمله در تکنولوژی ساخت واکسن های mRNA و ساخت زیستی RNA های کوچک مداخله گر (siRNA) و آپتامرها که کاربرد و بازار گسترده ای در حوزه تحقیقات زیست شناسی مولکولی و پزشکی دارند، طراحی و ساخت کیت های نسخه برداری خارج سلولی نه تنها نیاز داخل را در زمینه تحقیقات مولکولی و پزشکی فراهم می کند، بلکه می تواند بازار صادراتی نیز داشته باشد. به این ترتیب تحقیقات در زمینه تولید این کیت ها حائز اهمیت است. در طرح حاضر بیان و خالص سازی پروتئین T7 RNA پلیمراز در باکتری اشرشیاکلی و ایجاد کیت in vitro transcription صورت گرفته است.
پژوهشگران امیرحسین احمدی (نفر اول)، محسن محرابی (همکار)، حسین نیک منش (همکار)
نوع طرح برون دانشگاهی
کارفرما یا ارگان تامین‌کننده اعتبار بنیاد ملی نخبگان
زمان شروع طرح 1400-10-01
زمان خاتمه طرح 1401-06-31
مدت‌زمان مصوب 18
فایل پوستر دانلود