مشخصات پژوهش

خانه /خوشه بندی مشتریان شعب بانک ...
عنوان خوشه بندی مشتریان شعب بانک رفاه با تلفیق الگوریتم های ژنتیک و سی میانگین در محیط فازی
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده در عصر حاضر یکی از چالش های بزرگ برنامه ریزان و مدیران در حوزه خدمات بانکی، شناخت مشتریان و ایجاد تمایز بین گروه های مختلف مشتریان می باشد. بدیهی است استفاده از الگوی مناسب به بانک ها این فرصت را می دهد که پیشنهادهای ارزشمند خود را متناسب با نیازها و خواسته های بخش های هدف گیری شده جهت بهبود عملکرد خود از منظرهای مختلف طراحی و ارائه نمایند. هدف این مطالعه بکارگیری مدل مناسبی جهت خوشه بندی مشتریان بر اساس شاخص هایی مانند تازگی، تعداد تراکنش ،و عامل مالی می‏باشد. در این مقاله جهت خوشه بندی داده ها از تلفیق الگوریتم های ژنتیک و سی میانگین در محیط فازی جهت غلبه بر مشکلاتی مانند حساس بودن به مقدار اولیه و گرفتار شدن در دام بهینه محلی استفاده گردیده است. جامعه آماری این پژوهش، متشکل از مشتریان شعب بانک رفاه شهر تهران می باشد. همچنین از روش نمونه گیری تصادفی ساده جهت اخذ نمونه استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که مشتریان متعلق به خوشه اول بدلیل دارا بودن عملکردی بالا در شاخص های "تازگی"، "تعداد تراکنش"، و"عامل مالی" جزء مشتریان وفادار و مشتریان خوشه دوم بخاطر دارا بودن عملکرد های پایین در شاخص "تازگی"، متوسط در شاخص "تعداد تراکنش"،و بالا در شاخص"عامل مالی" جزء مشتریان رویگردان از بانک می باشند.
پژوهشگران احمد قربان پور (نفر اول)، قدرت اله طلایی (نفر دوم)، مریم پناهی (نفر سوم)