مشخصات پژوهش

خانه /سمیت تنفسی اسانس 5 گونه گیاه ...
عنوان سمیت تنفسی اسانس 5 گونه گیاه دارویی روی لارو و حشره کامل سوسک شیره خوار خرما Carpophilus hemipterus
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها Carpophilus hemipterus, toxicity, essential oil, medicinal plant
چکیده در این تحقیق سمیت تنفسی اسانس زنیان Trachyspermum ammi ajowan ، مریم گلی کارواندری جم Salvia mirzayanii Rech. var. Jam ، رازیانه Foeniculum vulgare Fennel ، آویشن Zataria multiflora Boiss. var. Jam و نعنا فلفلی Mentha piperita L. علیه لاروهای سن چهار و حشرات کامل سوسک شیرهخوار خرما Carpophilus hemipterus (Linnaeus) در شرایط دمایی 1 ± 52 درجه سانتیگراد، رطوبت نسبی 2 ± 52 درصد و در تاریکی مورد بررسی قرار گرفت. اسانسها به روش تقطیر با آب استخراج شدند . بر اساس نتایج اسانسهای مورد مطالعه می توانند در حفاظت از محصولات انبار شده در برابر این گونه آفت مورد استفاده قرار گیرند .
پژوهشگران فریبا سهرابی (نفر اول)، محمدامین کهن مو (نفر دوم)، فاطمه جمالی (نفر سوم)